• Het team van Zuivelhandel Bokkers. Rechts Peter Bokkers.

    Eigen foto
  • Kleine Peter Bokkers met zijn vader Piet Bokkers.

    Eigen foto

Zuivelhandel Bokkers stopt, cateringbedrijf voortgezet

NIJKERK Peter en Margreet Bokkers stoppen met spijt in hun hart op 21 april met hun Zuivelhandel. Het echtpaar neemt afscheid van hun klantenkring op zaterdag 14 april. Hun cateringbedrijf zetten zij wel voort.

Belinda van der Horst

Het paar vertelt dat ze hun zuivelhandel runnen met drie medewerkers die ook werkzaam zijn in hun cateringbedrijf. Rechterhand Jeroen van 't Bosch is vijftien jaar bij hun zuivelhandel werkzaam geweest en gaat nu in het bedrijf van zijn vader werken. ,,Jeroen is op 15-jarige leeftijd als stagiair bij ons gekomen en ik heb hem alles geleerd. Hij werkt zelfstandig en doet de hele wijk alleen, met hulp van medewerkers Henri en Chris. Jeroen is vriend van iedereen, hij is altijd vriendelijk en correct. Hij heeft mij geleerd om tot tien te tellen", zegt Bokkers waarderend.

Henri en Chris hebben aangegeven dat zij op termijn minder uren aanwezig kunnen zijn. De combinatie van zuivelhandel en catering wordt daardoor ondoenlijk. Besloten is om de catering voort te zetten en zich daar volledig op te richten.

                        

GESCHIEDENIS Bokkers vertelt hoe de zuivelhandel binnen zijn familie is ontstaan. ,,Opa Bokkers had voor de oorlog een boerderij aan de Doornsteeg en had melk over. Mijn vader Piet is toen met de melkhandel begonnen. De melk werd toen nog met een juk en twee emmers weggebracht door een broer van opa. Een andere oom in de Venestraat was ook melkboer."

,,Mijn vader moest voor zijn ventvergunning tienduizend gulden aan de gemeente betalen, honderd gulden per klant. Een vermogen in die tijd. Ik ging van kinds af aan met mijn vader mee. Dat was in eerste instantie om de snoepjes die ik van de klanten kreeg. Toen ik elf jaar was gingen mijn ouders op vakantie en deed ik de hele wijk alleen met hulp van mijn broers. Mijn vader heeft de melkhandel achtentwintig jaar gehad. Op 1 oktober 1979 nam ik de melkhandel over. We hebben het nog vijf jaar samen gedaan en daarna deed ik het alleen", vertelt Bokkers.

,,Vroeger waren er veel grote gezinnen en dan ging de losse melk in een pan of emmer. De melk was ook niet zo houdbaar als tegenwoordig. Later kwamen er melkflessen en daarna plastic zakken met melk die in blauwe, plastic kannen pasten. Vervolgens kwamen de plastic flessen en melkpakken. Iedere melkboer had zijn eigen wijk. De melkboeren hadden een monopoliepositie, maar dat ging over toen de winkeliers ook melk gingen verkopen."

VERTROUWEN De wijk van Bokkers bestaat uit het Paasbos, omgeving zorgcentrum De Pol en Beulenkamp. Niet alleen particulieren en gezinnen, maar ook zorginstellingen, scholen en bedrijven maken gebruik van de zuivelhandel. Naast melkproducten bestaat het assortiment uit brood, kaas, eieren, bier en frisdrank.

,,We hebben veel meegemaakt met onze klanten en lief en leed gedeeld. Vertrouwen is heel belangrijk. Wij zijn bijzonder dankbaar voor de mooie tijd die we met onze klanten hebben gehad. In die veertig jaar hebben we een band met ze opgebouwd. De klanten leefden ook met ons lief en leed mee", besluit Bokkers.

Het echtpaar Bokkers en hun medewerkers nemen op zaterdag 14 april tussen 15.00 - 18.00 uur, met een hapje en drankje, afscheid van hun klantenkring bij hun woning op het adres Oude Barneveldseweg 13. Belangstellenden zijn welkom.