• Gemeente Nijkerk

Werkgroep Bedrijven Investering Zone gaat door met draagvlak zoeken

NIJKERK De werkgroep die de komst van de bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het centrum van Nijkerk voorbereid gaat, ondanks de teleurstellende uitkomst van de eerste stemming, vol goede moed weer aan de slag om het einddoel alsnog te realiseren.

Wijnand Kooijmans

De uitslag wordt door de leden van de werkgroep gezien als een teken dat het plan niet optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de ondernemers. De komende weken worden gebruikt om te analyseren waar de belangrijkste bezwaren liggen. Daarna wordt gekeken op welke punten het BIZ-document aangepast kan worden om voldoende draagvlak te verkrijgen. Hierna wordt een eventuele nieuwe stemronde vastgesteld. Ook wordt veel aandacht besteed aan de vraag hoe de belanghebbende het beste kunnen worden geïnformeerd.

De werkgroep vindt dat de BIZ nodig is om het financiële kader te scheppen om verschillende plannen en activiteiten uit te voeren om zo meer bezoekers naar de binnenstad van Nijkerk te trekken.

DOORDRONGEN Wethouder Patricia van Loozen is ook niet blij met de uitkomst van de stemming waarbij de invoering van de BIZ met 47 stemmen tegen en 45 voor werd verworpen. ,,Ondernemers in de binnenstad van Nijkerk zijn onvoldoende doordrongen hoe belangen de invoering van een bedrijveninvesteringszone(BIZ) is. ,,Ze zien ten onrechte de meerwaarde niet in", zo zegt wethouder Patricia van Loozen.

Het feit dat een groot aantal ondernemers niet hebben gestemd ervaart de wethouder als negatief. ,,Een BIZ is betrokken investeren in jezelf", heb ik altijd gezegd. Het biedt de kans collectief zaken op te pakken waar nu bedrijven langs de kant blijven staan en meeprofiteren. Die kunnen nu gewoon achterover blijven leunen bij evenementen als de intocht van Sinterklaas."

INZETWaar het mis is gegaan weet Van Loozen niet. Aan de inzet van de werkgroep welke de BIZ heeft voorbereid heeft het, zo zegt ze, zeker niet gelegen. ,,Die hebben als een paard gewerkt. Het afstemmen is voor hen een enorme teleurstelling maar ook voor de ambassadeurs die de BIZ hebben gepromoot."

Wellicht heeft, zo geeft de wethouder aan, een rol gespeeld dat in het centrum van Nijkerk veel zaken in beweging zijn. Zo worden door sommigen de perikelen die spelen rond het parkeren in de binnenstad genoemd als mogelijke oorzaak van het aantal tegenstemmers. Zij vinden dat alles wat speelt in samenhang moet worden bekeken.

GESPREK Van Loozen wil in ieder geval in gesprek met de BIZ-werkgroep. ,,Er zijn nog veel zaken in beweging die niet zijn uitgewerkt. Wellicht is het daarom te vroeg een klap op de invoering van de BIZ te geven. Duidelijk is dat niet alle neuzen dezelfde kant op staan. Het centrum van Nijkerk verdient echter wel een BIZ om toekomstbestendig te zijn. Sterk Merk Nijkerk staat eraan te komen en wellicht was het daarom niet het moment om in te stemmen met de BIZ."

Wethouder Patricia van Loozen heeft er wel de hoop op gevestigd dat tegenstemmers gaan vertellen waarop ze dat hebben gedaan. ,,Dan kan worden gewerkt aan een verbeterd voorstel. Maar het initiatief ligt wel bij de ondernemers zelf. Ik ben nu erg teleurgesteld, zeker ook over de opkomst. Tegenstemmers kunnen terecht bij de BIZ-werkgroep maar ook bij ons als gemeente."