• Robin van Lonkhuijsen

Werkgelegenheid flink gegroeid

NIJKERK De werkgelegenheid binnen de gemeente Nijkerk is het afgelopen jaar met 4,6 procent gestegen.

Wijnand Kooijmans

Dat werd bekendgemaakt door burgemeester Gerard Renkema tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Met dit percentage is Nijkerk de sterkste stijger binnen de regio Food Valley waar de werkgelegenheid steeg met 2,6 procent. Binnen de provincie Gelderland ligt dit cijfer op 1,6 procent.

De groei ging gepaard met de verkoop van ruim twee hectare aan gemeentelijke bedrijfsterreinen. De stijging ligt in totaliteit nog hoger, omdat niet alle bedrijventerreinen eigendom zijn van de gemeente. Volgens Renkema zijn er nog de nodige hectares beschikbaar. Door een zorgvuldige selectie van bedrijven wordt wel gestreefd naar een echte versterking voor de gemeente.

Renkema hoopt dat de realisatie van het Food Production Cluster in Nijkerk dit jaar dichterbij komt. De realisatie van de Food Academy Nijkerk, waar bedrijfsleven en onderwijs de handen ineenslaan om tot een goed met name mbo-aanbod te komen voor jongeren en bedrijfsleven, noemt Renkema een prachtig initiatief.