• Wereldwinkel Nijkerk
  • Wereldwinkel Nijkerk
  • Wereldwinkel Nijkerk

Wereldwinkel Nijkerk gaat zelfstandig verder

NIJKERK Wereldwinkel Nijkerk heeft besloten zich terug te trekken uit de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW) en per 1 januari 2018 op eigen kracht verder te gaan. De vrijwilligers van de wereldwinkel in Nijkerk zijn er van overtuigd de winkel zelfstandig draaiende te kunnen houden.

Lange tijd opereerde de winkel onder de paraplu van de LVWW, een overkoepelende organisatie voor wereldwinkels. De laatste jaren was de wereldwinkel in Nijkerk het echter steeds meer oneens met het (financiële) beleid dat de Vereniging voerde. De winkel heeft er geen vertrouwen meer in dat de LVWW de ondersteuning uit het verleden nog kan bieden en heeft daarom besloten een punt achter dit samenwerkingsverband te zetten en zelfstandig verder te gaan.

De winkel vierde in 2016 nog haar 45-jarig bestaan, maar ook de heropening van een compleet vernieuwde winkel. „We doen ons uiterste best om te laten zien dat we een frisse, moderne Fairtrade cadeauwinkel zijn", aldus een van de vrijwilligers. Extra handen zijn daarbij volgens de vrijwilliger altijd welkom, zowel voor het draaien van winkeldiensten als voor bestuursfuncties. „We proberen door dit werk de wereld een beetje mooier te maken. Andere mensen helpen, daar gaat het om."