• Siese Veenstra

Weinig ongebruikt winkeloppervlak in Nijkerk

NIJKERK Eind vorig jaar werd 8 procent van de winkelvloeroppervlakte in Nederland niet gebruikt. In de gemeente Nijkerk was dit iets minder: 7,4 procent. Hoewel de leegstand de afgelopen twee jaar flink daalde, is deze nog altijd hoger dan in crisisjaar 2008.

Hoewel sinds 2008 het percentage ongebruikte vierkante meters ook in Nijkerk opliep, bleef de gemeente het beter doen dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van Locatus en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die LocalFocus heeft opgevraagd.

Vooral tussen 2014 en 2016 steeg het percentage leegstaande winkeloppervlak flink; tot op het landelijk gemiddelde. Evenals buurgemeenten Putten en Barneveld doet Nijkerk het echter goed. Vooral in Putten is van alle toegewezen vierkante meters voor 'retail', weinig ongebruikt.

MIDDELGROTE STEDEN In totaal telde Nederland vorig jaar 2,4 miljoen vierkante meter aan leegstaande winkelvloer. De leegstand concentreert zich voor een deel in krimpgebieden zoals in Noord-Limburg en delen van Friesland en Groningen, al fluctueert de leegstand sterk per gemeente. In ruim twee op de drie gemeenten was de leegstand in 2018 groter dan tien jaar eerder in 2009.

Uit cijfers van retailonderzoeksbureau Locatus blijkt dat de leegstand relatief het grootst is in 'hoofdwinkelgebieden' in middelgrote steden. Dit zijn stadscentra waar tussen de 200 en 400 winkels te vinden zijn, zoals bijvoorbeeld Bussum of Delft. Ook in de centra van grote dorpen zijn relatief veel winkelmeters ongebruikt. Met de binnensteden van grote steden gaat het daarentegen aanzienlijk beter.

KAALSLAG De afgelopen jaren was er sprake van een heuse kaalslag in de Nederlandse winkelstraat. In 2015 en 2016 gingen (straat)beeldbepalende ketens als V&D, Miss Etam, Schoenenreus, House of Shoes en MS Mode op de fles. Als gevolg daarvan bereikte het leegstandpercentage in 2016 met ruim tien procent het hoogste niveau in jaren. Sindsdien daalt de leegstand weer, met name omdat een deel van de winkelpanden van de eerder genoemde ketens weer weer wordt gebruikt.

Voor de cijfers is gekeken naar het aantal vierkante meter aan winkelvloer dat niet wordt gebruikt, tegenover het totale winkeloppervlak in een bepaalde gemeente. Het gaat dus niet om het percentage leegstaande winkels, maar om net percentage leegstaand oppervlak.

Bekijk de interactieve figuur hieronder voor meer cijfers.