• Maureen van Goethem

Vierde locatie voor De Triangel

Advertorial

NIJKERK Christelijke Peuterspeelzaal 'De Triangel' opent met ingang van 1 januari een vierde locatie in de Ichtusschool.

Christelijke Peuterspeelzaal 'De Triangel', die onlangs het vijftienjarig bestaan vierde, is een peuterspeelzaal die gefuseerd is met de Hervormde School Vereniging in Nijkerk. De peuterspeelzaal biedt peuters biedt veel speelplezier met leeftijdgenootjes, maar brengt ze ook spelenderwijs kennis en vaardigheden bij. Daardoor wordt de overstap naar de basisschool gemakkelijker gemaakt. De peuterspeelzaal is ondergebracht in verschillende basisscholen, waarvan een in De Hoeksteen in de Terrassen, de Rehobothschool in het centrum en bij de Wulfshoeve in de woonwijk Paasbos. Laatstgenoemde gaat medio mei verhuizen naar de Maranathaschool aan de Grieglaan. In het nieuwe jaar opent de vierde locatie in de Ichthussschool aan de Cornelis van Ramshorstlaan in de wijk Corlaer.

Op de locatie Ichthussschool wordt gestart met twee dagdelen, maandag- en donderdagochtend. Daar krijgen ze dan een eigen lokaal en een mooie buitenspeelruimte. Maartje Post: ,,Wij zijn een groeiende peuterspeelzaal en zien, doordat we met locatie De Hoeksteen in en jonge wijk zitten, dat we goed bezocht worden. Op dit moment hebben we nog een wachtlijst, maar wanneer de nieuwe vestiging wordt geopend zal het kind daar snel een plaats kunnen krijgen. Wij vestigen ons als peuterspeelzaal graag in scholen. We kunnen dan samenwerken aan een doorgaande lijn zodat er een soepele overgang naar de basisschool is. Het is niet verplicht om het kind dan naar de basisschool te laten gaan waar de vestiging van 'De Triangel' zit.''

SPELENDERWIJS In een veilige omgeving en onder begeleiding van enthousiaste medewerkers leren de peuters spelenderwijs ontzettend veel. De gemeente ziet de peuterspeelzalen als een laagdrempelige voorziening waar alle kinderen terecht moeten kunnen. Ongeacht of men recht heeft op kinderopvangtoeslag of niet. Post: ,,Op onze locaties volgen de leidsters het ontwikkelingsproces van het kind en proberen ze het kind een stapje verder te brengen. De basis van onze peuterspeelzaal is een veilige, uitdagende, sfeervolle en christelijke omgeving."

DOE MEER MET BAS De peuterspeelzalen van 'De Triangel' werken met het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-programma 'Doe meer met Bas'. ,,Dit programma richt zich op de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 6 jaar en wordt op alle groepen aangeboden'', vertelt Post. ,,Er worden activiteiten op het gebied van taal, voorbereidend rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling aangeboden. Een kringgesprek, voorlezen, knutselen… het is een kleine greep uit de activiteiten die onze peuterspeelzaal biedt.''

Kinderen kunnen vanaf nu al aangemeld worden voor de nieuwe locatie.

Peuterspeelzaal 'De Triangel'

Tel.: (06) 14 504 708

www.peuterspeelzaaldetriangel.nl