• Peter Dirksen houdt zich dagelijks bezig met de financiële situatie van zijn cliënten.

    Merijn

'Testament kan ellende voorkomen'

NIJKERK Nadenken over het nalatenschap: voor veel mensen niet iets waar zij graag mee bezig zijn. Toch is dat een belangrijk onderwerp om bij stil te staan. Het opstellen van een testament kan veel ellende voorkomen bij nabestaanden als partner en kinderen en daarnaast veel geld besparen, bijvoorbeeld voor wat betreft erfbelasting en de hoge eigen bijdrage in de zorg.

Peter Dirksen van Testamentspecialist houdt zich dagelijks bezig met het in kaart brengen van de financiële situatie van zijn cliënten. Als expert op het gebied van testamenten en erfrechtplanning en met zijn achtergrond als financieel adviseur ziet hij regelmatig welke problemen er kunnen ontstaan. ,,Veel mensen denken dat de afwikkeling van een nalatenschap in Nederland bij wet goed geregeld is. Echter zijn er een aantal wetten en regels die voor vervelende situaties kunnen zorgen."

ERFBELASTING Zo is er allereerst de regelgeving omtrent erfbelasting. In Nederland geldt dat bij het overlijden van één van de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. Zolang de overblijvende ouder leeft, is hij of zij eigenaar van de eigendommen en worden deze pas bij zijn of haar overlijden toegekend aan de kinderen. Hoewel de langstlevende partner voor een groot deel vrijgesteld is van erfbelasting, moet de erfbelasting over het kindsdeel wel vrijwel direct worden afgerekend. ,,Dit is vaak een probleem binnen families," vertelt Dirksen. ,,Als een groot deel van de erfenis bestaat uit een woning, is er vaak geen geld beschikbaar om de erfbelasting direct te voldoen."

EIGEN BIJDRAGE Daarnaast is er nog een veelvoorkomend probleem: de eigen bijdrage in de zorg. Zo geldt volgens de wet dat wanneer iemand langdurige zorg nodig heeft, degene afhankelijk van zijn of haar vermogen een eigen bijdrage moet betalen, die maximaal 2312 euro per maand bedraagt. Volgens Dirksen is dat (deels) te voorkomen. ,,In het testament kan een clausule worden opgenomen, die regelt dat kinderen hun erfenis mogen opeisen als de langstlevende ouder een beroep doet op langdurige zorg. Hierdoor vermindert het vermogen en dus de hoge eigen bijdrage aan zorg."

HELDERE TAAL Belangrijk om te benadrukken vindt Dirksen dat de materie rondom testamenten, levenstestamenten en erfrechtplanning niet ingewikkeld hoeft te zijn. ,,Vaak is de drempel voor mensen erg groot om naar de notaris te stappen. Ze zijn bang voor hoge kosten of ingewikkelde taal." Met Testamentspecialist wil hij laten zien dat het ook anders kan. ,,We geloven in heldere taal, een duidelijk inzicht in uw persoonlijke situatie en een toegankelijke aanpak. Zo komen we graag bij onze cliënten thuis aan de keukentafel, waar we alles rustig bespreken, maar geven we ook regelmatig gratis lezingen over dit onderwerp."

LEZING Op woensdagavond 22 mei geeft Peter Dirksen samen met Marco Driesprong, specialist in erfrechtplanning, een toegankelijke en vrijblijvende lezing bij De Schakel in Nijkerk. Kosteloos inschrijven voor de avond kan via www.testamentspecialist.nl.