• Archief BDU Media

Schikking Mostert & Van de Weg en gemeente voorkomt dwangsom

NIJKERKERVEEN Door een schikking is een procedure tussen de gemeente Nijkerk en het bedrijf Mostert & Van de Weg voorkomen rond een opgelegde dwangsom.

Wijnand Kooijmans

 

Tijdens een controle constateerde de gemeente Nijkerk dat het bedrijf aan de Domstraat in Nijkerkerveen twee percelen in gebruik had, wat is in strijd was met het bestemmingsplan. Dat was aanleiding voor het college om een dwangsom op te leggen met als doel het strijdig gebruik te beëindigen.

Na de zitting van de commissie bezwaarschriften is in opdracht van het bedrijf een schikkingsvoorstel gedaan aan het college met als doel de gang naar de rechter te voorkomen. Hierin is aangeboden op korte termijn te voldoen aan de eisen van de gemeente.

 

AFSCHEIDING Het college heeft tevens bepaald dat een klinkerverharding wel voorlopig mag blijven liggen. Het bedrijf heeft een beroep gedaan op de gemeenteraad van Nijkerk om toe te staan dat de bedrijfsbestemming wordt vergroot. Om te voorkomen dat de klinkerverharding in strijd met de regels wordt gebruikt moet het bedrijf wel een fysieke afscheiding aanbrengen tussen de gronden met een bedrijfsbestemming en een agrarische bestemming. Dat komt erop neer dat de verharding niet mag worden gebruikt ten behoeve van het bedrijf.

 

ZAND Zo heeft het bedrijf onrechtmatig wit zand opgeslagen. Daarnaast waren twee betonnen opslagbakken en stelconplaten illegaal aangebracht. De agrarische gronden moeten deze bestemming weer terugkrijgen. Dit houdt in dat na verwijdering van het witte zand gras moet worden ingezaaid om het oorspronkelijke legale karakter van het gebied te herstellen. Ook de aanwezige sleufsilo's worden door het bedrijf verwijderd.

 

Ook heeft het college in de overeenkomst verwerkt wat het bedrijf moet doen indien de gemeenteraad een negatief besluit neemt over de gevraagde herziening van het bestemmingsplan. Dan moet de klinkerverharding op gronden met een agrarische bestemming alsnog worden verwijderd binnen een termijn van vier weken.

Blijft het bedrijf in gebreke dan verspeelt het een dwangsom ineens van dertig duizend euro.

 

WRANG Het bedrijf voerde aan dat het wel heel wrang is wanneer de bestrating moet worden verwijderd en, indien de gemeenteraad met de uitbreiding instemt, dan weer opnieuw moet laten aanleggen. Het loshalen van de bestrating leidt tot veel problemen en kosten, zo voert het bedrijf aan. Ook voor deze gronden geldt dan dat het oorspronkelijke agrarische karakter moet worden teruggebracht.

Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad een besluit neemt over de gevraagde wijziging van het bestemmingsplan. Het college heeft in afwachting van het besluit van de raad de beschikking waarin de dwangsom is opgelegd gewijzigd. Onder meer is het bedrijf wat langer de tijd gegeven de illegale activiteiten te beëindigen.