Regio FoodValley wil regionale afspraken over perifere detailhandel

NIJKERK Regio FoodValley heeft beleid opgesteld voor perifere detailhandel (zoals woonboulevards) en grootschalige detailhandelsvestigingen (zoals warenhuizen). ,,Het regionaal opgestelde beleid is bedoeld om enerzijds kansen te benutten en anderzijds te saneren: dus per saldo geen nieuwe meters, maar investeren en saneren", aldus een persbericht van het samenwerkingsverband.

De regio en de gemeenten hebben dit beleid vastgesteld om eigen binnensteden en dorpskernen te beschermen en te versterken. Voor ondernemers, eigenaren, beleggers en ontwikkelaars moet het zo duidelijk worden welke keuzes de regiogemeenten maken. Regio FoodValley stelt de gemeenteraden voor om dit beleid vast te stellen.

Perifere en grootschalige detailhandelsvestigingen zijn bij uitstek ondernemingen met een regionale uitstraling. Keuzes op het gebied van perifere detailhandel in de ene gemeente automatisch leiden tot consequenties in een andere gemeente. Het is daarom niet zonder reden dat Regio FoodValley regionaal beleid heeft ontwikkeld dat de komende periode door alle regiogemeenten afzonderlijk wordt vastgesteld.

KOOPSTROMEN Regio FoodValley wil met het ontwikkelde beleid meer bezoekers uit een grotere regio naar FoodValley trekken. In een rapport dat is opgesteld door Goudappel Coffeng en in samenspraak met sleutelfiguren uit gemeenten, ondernemersverenigingen, het bedrijfsleven, de makelaardij en eigenaren tot stand is gekomen, worden verschillende keuzes gemaakt:

Per saldo geen moeten er geen nieuwe meters bijkomen. Het motto is ' investeren en saneren'. Investeringen kunnen alleen als er elders sanering plaats vindt.

TRADITIONELE BRANCHES Daarnaast wil Foodvalley branchering op perifere locaties, aan de randen van de plaatsen. Het uitgangspunt is om vast te houden aan de traditionele perifere branches: wonen, doe-het-zelf en tuincentra en abc-vestigingen (auto's, boten en caravans). Hiermee wordt de concurrentie met de centrumgebieden beperkt.

Het uitgangspunt is om op de perifere locaties vast te houden aan een minimale omvang van de winkels van 1.500 m2.

Voor wat betreft het aantal branchevreemde artikelen houdt Regio FoodValley vast aan een maximum percentage van 15 procent van het totale winkeloppervlak (met een maximum van 150 m2).

AFHAAL ONDER VOORWAARDEN De vestiging van afhaalcentra/pick up points is onder voorwaarden mogelijk. Het moet dan wel om een zuiver afhaalpunt gaan (en dus niet worden gecombineerd met detailhandel).

Regio FoodValley ziet geen meerwaarde in de ontwikkeling van een Factory Outlet Center en zal niet meewerken aan initiatieven op dit gebied.

Het door Regio FoodValley ontwikkelde PDV/GDV-beleid wordt de komende periode door alle gemeenten afzonderlijk vastgesteld. Het beleid kan daarna door de gemeenten worden verwerkt in de bestemmingsplannen.