• Ton Dijkstra

Miljoenen voor plannen met binnenstad

NIJKERK Het ophangen van camera's om verkeer te weren is één van de maatregelen om de binnenstad van Nijkerk aantrekkelijker te maken. Hierin worden miljoenen euro's geïnvesteerd.

Wijnand Kooijmans

De verwachting is dat nog voor het eind van dit jaar een nieuw parkeerbeleid kan worden gepresenteerd. In samenspraak met de klankbordgroep van belanghebbenden wordt gekeken hoe het toekomstige vergunningstelsel voor parkeren er moet gaat uitzien.

TARIEVEN Bij deze discussie spelen vooral ook de tarieven een belangrijke rol. Bij de presentatie van de plannen werd vooral de vrees uitgesproken dat bewoners met een enorme stijging worden geconfronteerd voor het afgeven van een vergunning. Deze bedraagt nu enkele tientallen euro's maar inwoners zijn bang dat de kosten stijgen tot bedragen tussen de drie- en zeshonderd euro.

Inmiddels hebben de Frieswijkstraat, Torenstraat/Callenbachstraat en het Van Reenenpark de gewenste nieuwe uitstraling gekregen. Aan de beurt komen onder meer nog de Langestraat, Brede Beek, Catharinastraat, Spoorstraat en het Verlaat. Voor komend jaar staan de Nieuwstraat, een deel van de Bagijnestraat, Singel, Plein en Synagogepad op de planning.

SLAGBOMEN Gestart is met de voorbereidingen voor het achteraf betaald parkeren door middel van slagbomen. De verwachting is dat medio 2019 dit definitief is gerealiseerd voor alle bronpunten (parkeergarages). Hieraan gekoppeld wordt een digitaal systeem dat bezoekers naar de meest geschikte parkeerplek moet leiden.

In de loop van dit jaar worden extra voorzieningen getroffen om bestaande fietsenstallingen te verbeteren. Daarnaast wordt, in combinatie met de herinrichting van de binnenstad, gekeken naar de noodzaak van extra fietsvoorzieningen.

BONTE KOE Eind 2019 kan, zo wordt verwacht, worden begonnen met de uitbreiding van de parkeergarage Bonte Koe. Hieraan wordt gekoppeld het autoluw maken van de direct omliggende straten van de parkeergarage.

Inmiddels is bekend dat Van Wijnen projectontwikkeling het terrein van het voormalige pand van de Jumbo aan de Torenstraat gaat realiseren. Binnen een half jaar moeten de plannen gereed zijn voor woningbouw op deze locatie naast een bronpunt voor het parkeren van rond de tachtig auto's. Vanuit het Platform Binnenstad is een werkgroep gevormd onder leiding van Jan van den Brink om de kwaliteit en het draagvlak voor de ontwikkelen plannen te waken.

AUTOLUW Zodra met de plannen voor het Jumbo-terrein wordt begonnen wordt, naar verwachting in 2020, met de discussie gestart over het autoluw maken van de Venestraat, Torenstraat, Gasthuisstraat, Kerkstraat en Holkerstraat. In 2021 kan dan worden begonnen met de herinrichting van dit gebied.

In november krijgt de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor de Havenkom gepresenteerd. Om de verhouding tussen de gemeente en ZBZ Diervoeders te normaliseren, treedt de provincie Gelderland op als mediator. Er zijn al de nodige gesprekken gevoerd, maar deze zijn nog niet afgerond.