• Arie van den Top, Peter van der Lugt, Anneke van der Molen, Chantal Borghuis

    Maureen van Goethem

Mediators bundelen krachten

Advertorial

NIJKERK Vier mediators uit de gemeente Nijkerk, Anneke van der Molen (Molen Mediation), Arie van den Top (Mediation Midden Nederland), Chantal Borghuis (Borghuis Financieel Management) en initiatiefnemer Peter van der Lugt (Just Mediation), bundelen hun krachten.

Maureen van Goethem

Naast hun eigen gebied van expertise zijn zij bij de MfN en/of bij de Raad voor Rechtsbijstand ook geregistreerd als mediator. Zij noemen zichzelf de 'Nijkerkse Mediators'. De vier mediators zijn gespecialiseerd in het begeleiden van het proces van mensen die een conflict hebben en tot een oplossing willen komen. Dit kan zijn bij scheiding, bij een arbeidsconflict, familie- of burenruzie, strafrechtelijk of verzekeringsgeschil.

UIT DE HAND Want soms loopt een conflict zo uit de hand, dat dit uitgevochten moet worden in de rechtszaal. De rechter zal de partijen vaak adviseren eerst met een mediator om tafel te gaan. ,,Er is een duidelijk verschil tussen een rechter en een mediator,'' zegt Van den Top. ,,Een rechter moet recht spreken en daarbij heb je altijd een winnaar en een verliezer. Een mediator is procesbegeleider, onafhankelijk en onpartijdig.''

,,We zijn niet voor de één of de ander. Het gaat erom dat er een oplossing komt die voor iedereen aanvaardbaar is'', aldus Van der Lugt. ,,En de afspraken die gemaakt worden, zijn ook gewoon rechtsgeldig.''

VRIJWILLIG Beide partijen moeten het er over eens zijn dat mediation (altijd op basis van vrijwilligheid) de juiste weg is.

,,Het gaat vaak om geld en emotie'', zegt Borghuis. ,,Bij een scheiding zijn er vaak kinderen in het geding. In het belang van hen is het belangrijk het conflict op een nette manier ten einde te brengen, met een oplossing waar beide partijen achter staan. Zonder dat de kinderen de dupe worden.''

COMPLEX Mediation begint altijd met een intakegesprek waarin beide partijen hun verhaal kunnen vertellen, de mediator krijgt daarmee een goede indruk van wat er speelt. Vervolgens maakt de gespecialiseerde mediator afspraken met beide partijen over de te volgen weg.

Van der Molen: ,,En dit is ook afhankelijk van het soort conflict. Ieder van ons heeft een eigen vakgebied. Er zijn soms complexe zaken aan de hand.''

Een groot voordeel van mediation is dat een zaak dan vaak sneller wordt opgelost. Daarom is het in veel gevallen goedkoper en is een mediator ook bereikbaar voor mensen met een laag inkomen. Van der Lugt: ,,De overheid vergoedt soms een deel van de kosten die gemaakt worden als een mediator nodig is. Daarmee is mediation drempelverlagend.''

Tenslotte: Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation een kans van slagen.

Nijkerkse Mediators. Tel.: 06 227 94 924. nijkerksemediators.nl.