Grote belangstelling voor vrijwillige kavelruil Arkemheen

NIJKERK Met ruim honderd belangstellenden was vergader- en congrescentrum De Schakel in Nijkerk bijna te klein voor de informatiebijeenkomst kavelruil Arkemheen. De provincie Gelderland is van plan een gedeelte van haar grondeigendom in de polder Arkemheen te verkopen via een vrijwillig kavelruilproces. Maandag 18 januari werden belangstellenden geïnformeerd.

Na het openingswoord van Bert Veldhuizen, voorzitter adviescommissie kavelruil Arkemheen, lichtte provinciemedewerker Jurjen Moorman de aanleiding van deze kavelruil toe. ,,Provincie Gelderland wil 73 hectare provinciegronden op korte termijn verkopen. In Arkemheen worden deze gronden via een vrijwillige kavelruil ingezet om met name de natuurdoelstellingen te bereiken."

Voorzitter van LTO Noord afdeling Veluwerand, Fije Visscher, vulde aan: ,,Het is van belang dat de landbouwgronden in het plangebied ook voor de landbouw beschikbaar blijven."

Gebiedscoöperatie O-gen zorgt samen met het Kadaster voor de uitvoering van de verkoop van de gronden. Beide partijen gaven maandag toelichting op de spelregels en randvoorwaarden die van toepassing zijn bij het omvormen van de gronden naar natuur. Vanuit provincie Gelderland is hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld. Na deze toelichtingen kregen de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen.

INTERESSE Met ruim 35 geïnteresseerden worden eind februari individuele gesprekken gevoerd. Tijdens deze wenszittingen worden grondeigenaren en -gebruikers vrijblijvend gevraagd om hun interesse in de van gronden, inbreng van eigen gronden, pachtsituatie en/of mogelijkheden voor natuurontwikkeling en landbouwstructuurverbetering aan te geven.

Een informatiebrochure over kavelruil Arkemheen is te vinden op http://www.o-gen.nl/kavelruil-arkemheen/. Aanmelden voor de wenszitting kan nog tot en met 18 februari via secretariaat@o-gen.nl.