• Vincent Jannink

Groen licht voor fusie woningstichtingen

NIJKERK De fusie van de Woningstichting Nijkerk (WSN) en De Goede Woning in Nijkerkerveen krijgt de benodigde goedkeuring van het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Wim van Veelen is blij met de fusie. Hiermee wordt, zo vindt hij, de kwetsbaarheid van vooral De Goede Woning verkleind. Tevens wordt de professionaliteit vergroot en kan de service aan de huurders niet alleen worden gewaarborgd maar ook verhoogd. De slagkracht wordt vergroot en het aantal aanspreekpunten met de corporaties wordt verkleind. De fusie maakt het tevens mogelijk vanaf 2019 ook over het bezit van De Goede Woning prestatieafspraken te maken. Voor 2018 zijn deze alleen gemaakt met de WSN.

De fusie heeft geen negatieve financiële consequenties voor de bestedingsruimte van corporaties in de gemeente Nijkerk. Beide corporaties zijn financieel gezond en er vloeit ook geen geld naar andere gemeenten. Dat wordt als voordeel gezien.

Directeur/bestuurder Peter Toonen van de WSN geeft in de brief aan het college aan in een steeds complexer werkveld met toenemende regelgeving en bezuinigingen de fusie te zien als middel om de goede servicekwaliteit van beide corporaties aan huurders in de toekomst te waarborgen en te verbeteren. Ook vindt hij dat de gemeente Nijkerk als een samenhangend woongebied moet benaderd en ontwikkeld.