• Lex van Lieshout

Geen woningen in kantorencomplex Paasbosweg

NIJKERK Een kantorencomplex aan de Paasbosweg in Nijkerk mag niet worden omgebouwd tot een appartementencomplex. Dat is besloten door het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Het pand is gebouwd in 1998 als kantoorpand met een dienstwoning. De eigenaar wil nu twee extra wooneenheden vestigen op de benedenverdieping. Het verzoek is, zo zegt het college, in strijd met het geldende bestemmingsplan. Dat staat niet toe dat zelfstandige wooneenheden worden gevestigd in een kantoorpand.

Het ombouwen naar een appartementencomplex doet, zo vindt het college, afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit. De Paasbosweg vormt met de Oude Barneveldseweg een belangrijke entreefunctie voor Nijkerk. De opzet van de Paasbosweg kenmerkt zich door een rijbaan, geflankeerd aan beide weerszijden met laanbeplanting en fietspaden. De aan de oostkant geconcentreerde kantoren en watergang vormen in de visie van het college een belangrijk element in he straatbeeld.

De aanvrager wil graag inspelen op landelijke ontwikkelingen waarbij, om leegstand te voorkomen, steeds meer kantoren een woonfunctie krijgen. Ook wijst hij erop dat in de omgeving reeds meerdere woonbestemmingen zijn. Ook zijn er voldoende parkeerplaatsen voor toekomstige bewoners. Nu staat het pand leeg. Maar het gaat hier, zo voert het college aan, om slechts één kantoorpand en dan is een wijziging van bestemming onwenselijk.

De aanvrager wordt nog wel hoop voor de toekomst gegeven. Zijn wens is wellicht mee te nemen in de toekomstige gebiedsvisie voor het gebied Luxool. Het college vindt het echter te vroeg om hier nu al een uitspraak over te doen.