• Archief BDUmedia

Fusie Gezondheidscentra Nijkerk rond

NIJKERK De Stichting Oranjeveste met als gezondheidscentrum De Nije Veste en de Stichting Gezondheidscentrum Corlaer fuseren met ingang van 1 januari. De

besturen van beide stichtingen hebben hiertoe afgelopen week het formele besluit genomen. Daarmee wordt de fusie per 1 januari definitief een feit. Door de fusie ontstaat een samenwerkingsverband van rond de tweehonderd zelfstandige eerstelijns zorgverleners.

De reden van de fusie ligt in het feit dat er steeds meer op de eerste lijn afkomt. Dat vereist sterke regionale spelers en een vergaande samenwerking, schrijven de partners. De door VWS en zorgverzekeraars ingezette en gewenste veranderingen in de organisatie en financiering van de eerstelijnszorg vergroot de noodzaak en urgentie om één organisatie in de regio Nijkerk te formeren. ,,Een volledig samengaan van beide stichtingen lag dan ook voor de hand. De fusie biedt ook vele voordelen zoals synergie, schaalvoordelen, slagkracht en een sterke, herkenbare profilering." De afgelopen jaren is reeds veel bereikt door samen te werken en de krachten te bundelen.

Beide stichtingen gaan verder als stichting Gezondheidscentra Nijkerk. Er is gekozen voor een slagvaardig organisatiemodel bestaande uit een bestuur/directie, raad van toezicht en een zorgraad.

De zorgraad bestaat uit afgevaardigden van de verschillende disciplines, stelt samen met de directie het meerjarenbeleidsplan op en is medeverantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De directie wordt gevormd door Sam Siemssen als directeur-bestuurder en Willy Oldenburger als directeur zorg.

Voorzitter van de Raad van Toezicht is Arie Jongejan.