• Wijnand Kooijmans

Euretco behouden voor Hoevelaken

HOEVELAKEN Het terrein van Euretco aan de Koninginneweg in Hoevelaken wordt ingericht als werk- en woningbouwlocatie. Dit als overgangszone tussen het NS-station Hoevelaken en de kern Hoevelaken.

Wijnand Kooijmans

Het Hoevelakense bedrijf maakt deel uit van de EK/servicegroup in het Duitse Bielefeld. Er werken zo'n driehonderd mensen om de 1.900 ondernemers en franchisenemers van formules van Euretco te ondersteunen. In Hoevelaken beschikt het bedrijf over ongeveer 23.000 vierkante meter aan kantoor- en expositieruimte. Het gebouw is gedeeltelijk gedateerd en heeft maar een beperkte toekomstwaarde.

In de loop van 2017 is door de directie van het bedrijf aangegeven na te denken over een vertrek naar een kantoorpand elders in het land. Dat was voor de wethouders Wim van Veelen en Patricia van Loozen aanleiding met hen in gesprek te gaan. Een vertrek wordt betreurd omdat daarmee ook werkgelegenheid verloren gaat.

VERKENNING In samenspraak met Euretco en Aalberts Ontwikkeling is een verkenning gedaan naar een mogelijke andere invulling van het terrein aan de Koninginneweg. Deze moet recht doen aan het behoud van de werklocatie in het algemeen, het behoud van Euretco en directe werkgelegenheid. Daarnaast werd een ruimtelijke en financiële impuls van deze prominente locatie van groot belang gevonden.

Inmiddels is de verkenning afgerond. In het voorstel dat nu aan de gemeenteraad wordt aangeboden wordt uitgegaan van een nieuw kantoorpand van ongeveer achtduizend vierkante meter voor Euretco nabij rijksweg A1 en de realisatie van ongeveer 160 woningen ten noorden van het nieuwe kantoorpand in de oksel van de Stoutenburgerlaan en de Koninginneweg. Hiermee kan, zo zeggen beide wethouders, de werkgelegenheid voor zo'n tweehonderd personeelsleden behouden blijven.

OVERGANG Het bedrijf heeft onder meer geen behoefte meer aan logistieke ruimte. Ook is er minder expositieruimte nodig omdat exposities elders in de regio kunnen worden gehouden. De beek die door het gebied stroomt moet straks de overgang vormen tussen de werklocatie en de woningbouw. Het nieuwe kantoorpand van Euretco moet tevens gaan dienen als geluidsbuffer tussen de A1 en de kern Hoevelaken.

Uitgegaan wordt van de aanleg van tussen de 200 en 250 parkeerplaatsen ten behoeve van Euretco. Opzet is dat het parkeren aan het zicht wordt onttrokken. Plan is ook met ProRail te gaan overleggen om bij de uitvoering van de plannen de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het NS-station Hoevelaken te verbeteren. Onder meer door het vinden van een oplossing voor de parkeerproblemen die ontstaan. Maar ook over het aanbrengen van een lift waardoor het stationsgebouw gemakkelijker valt te bereiken dan nu er alleen een trap aanwezig is.

WONINGBOUW Beide wethouders verwachten niet dat het afzetten van de woningen een probleem wordt. Ondanks dat ook op het terrein van het Bouwfonds maximaal 180 woningen worden gebouwd. De kandidaten voor een woning staan als het ware in de rij. Bovendien is het plan voor de Koninginnelaan niet voor 2020 gereed en dan moet het Woonpark Hoevelaken al zijn gerealiseerd.