• Gemeente Nijkerk

Draagvlakmeting: voor BIZ is het erop of eronder

NIJKERK Voor de initiatiefnemers van de bedrijveninvesteringszone (BIZ) in Nijkerk worden het spannende weken. Begin oktober gaan de stembriefjes de deur uit waarna betrokken ondernemers twee weken de tijd hebben om ze in te leveren. De telling vindt 25 oktober plaats.

Wijnand Kooijmans

 

,,Nijkerk heeft de komst van de BIZ hard nodig", zo zegt Rob Veltink van de initaitiefnemers. De retailhandel staat onder druk en zeker in middelgrote steden. Nijkerk behoort ook nog tot de kleinere. Het is, volgens hem dan ook zaak dat men gezamenlijk de schouders er onder zet om de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Nijkerk te vergroten.

 

BIJEENKOMST Om iedereen te overtuigen van de noodzaak van de BIZ wordt donderdag 28 september nog een bijeenkomst gehouden in de winebar van Alberto's aan het Molenplein, Inloop vanaf 18 uur, de bijeenkomst zelf begint om 18.30 uur. Hier kan iedereen terecht met vragen of de dialoog aangaan met de initiatiefnemers.

 

Het is van belang dat een goed beeld bestaat van wat de BIZ inhoudt. Veltink: ,,Zo wordt de komst van een fietsenstalling niet uit BIZ-gelden betaald. Daarvoor zijn gemeentelijke gelden beschikbaar als het gaat om de versterking van de binnenstad. Ook wordt vanuit de BIZ geen geld besteed aan het instandhouden van historische panden. Daar wordt een stimuleringsfonds voor opgericht van vastgoedeigenaren. Dat is ook de reden dat wij ze bewust buiten de BIZ hebben gelaten."

 

COMMUNICATIE Er moet veel worden gedaan om de binnenstad aantrekkelijk te maken en te houden. Bijvoorbeeld met het aanbrengen van sfeerverlichting maar vooral ook als het gaat om communicatie. Nu zijn er veel sites waarop informatie valt te vinden maar als het aan Veltink ligt wordt dit ondergebracht onder één platform. ,,We moeten er gezamenlijk de schouders er onder zetten om Nijkerk als sterk merk te promoten."

 

Met de BIZ wordt naar verwachting 130.000 euro opgehaald. Dat bedrag kan worden besteed aan bijvoorbeeld de gezamenlijke promotie van Nijkerk maar ook de Sinterklaasintocht, het vernieuwen van de entreeborden bij de ingang van Nijkerk en acties.

 

JAAR Beseft moet worden, zo zegt Veltink, dat alle plannen binnen een jaar worden gerealiseerd. Daarvoor ontbreekt de menskracht maar zijn de inkomsten ook onvoldoende. ,,De BIZ biedt alleen maar voordelen, ook voor leden van de Nijkerkse Ondernemers Vereniging. Leden binnen het centrum blijven voor 25 euro lid, voor leden buiten de BIZ-zone verandert niets."

,,Ik ben er van verzekerd dat de BIZ goed is voor de ondernemers in de binnenstad. Er moet straks geen reden meer zijn voor Nijkerkers elders hun boodschappen te doen. Zoals ook mensen van buitenaf naar Nijkerk moeten worden getrokken. Om een fantastisch centrum neer te zetten hebben wij de BIZ nodig. Daarom is het zaak dat iedereen voor de BIZ stemt."