• n.v.t.

De lokale VVD: ‘Een Slag slaan op LUXOOL’

Advertorial

De gemeente kan een mooie slag slaan bij het verbeteren van het Sportaanbod in Hoevelaken en Nijkerk volgens de lokale VVD. In Nijkerkerveen krijgt Veensche Boys een prachtige accommodatie volgens Bert Veer en Kees van den Heuvel. Maar ook in Hoevelaken en Nijkerk liggen mooie kansen. VVD lijsttrekker Boudewijn van der Woerd benadrukt dat het voor de lokale VVD erg belangrijk is dat bij invulling van belangrijke locaties en zeker ook bij sportaccomodaties de inwoners, verenigingen etc. nauw betrokken worden. 'De tijd dat de gemeente vanuit een ivoren toren u vertelde hoe het moet en wat goed voor u is ligt echt achter ons' volgens Van der Woerd. Dat de lokale VVD graag samen plannen ontwikkelt neemt niet weg dat ze zelf geen visie hebben. Boudewijn van der Woerd: 'Wij zouden graag zien dat bekeken wordt of in Hoevelaken een mooie duurzame multisportaccomodatie gerealiseerd kan worden, een sporthal+ zeg maar'. Dit zou bijvoorbeeld gerealisserd kunnen worden op het terrein van De Slag. Op die locatie een grote hal met goede voorzieningen realiseren voor sport, cultuur, horeca en vertier; ja dat zou mooi zijn. En hoe betaald u dat? Nou dit zou bijvoorbeeld kunnen door op de locatie van sporthal Ridderspoor woningbouw te realiseren. Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden maar wij vinden dat de gemeente nu de kans heeft iets heel moois voor Hoevelaken te doen. En het initiatief om zwembad De slag open te houden? Naast de organisatorische en technische problemen zal dit waarschijnlijk ook juridisch niet haalbaar zijn, volgens Niels Staal.

En Luxool dan?

Volgens Richard van Hussel is bij de gemeente al jaren bekend dat Sparta Nijkerk capaciteitsproblemen kent. Uit het door de voetbalvereniging op 7 maart gedeelde rapport is dit duidelijk terug te lezen.  De ontwikkeling van Luxool bied kansen om deze problemen nu eens echt op te lossen. Hierbij geeft van Hussel aan dat de lokale VVD hierbij van mening is dat de uitwerking van Luxool met een 'participatie' traject moet gebeuren. Dit gaat verder dan alleen de voetbalvereniging, ook de overige verenigingen die op Luxool actief zijn en de leden moeten kunnen meedoen. VVD Nijkerk-Hoevelaken wil dan ook dat het nieuwe college haast maakt met het geven van antwoord op de vraag hoe de plannen tot stand gaan komen. Maar heeft VVD Nijkerk-Hoevelaken zelf ook een visie op de inrichting van Luxool? Richard van Hussel geeft aan dat een idee kan zijn om aansluitend aan het huidige terreinen van Sparta Nijkerk en NSC een drietal voetbalvelden aan te leggen. Door hierbij ook kunstgras toe te passen kunnen de al jaren bestaande capaciteitsproblemen van Sparta Nijkerk in 1x worden opgelost. Op in slechte staat verkerende 3 voetbalvelden aan het Hassemanpad zou woningbouw gerealiseerd kunnen worden, voor de financiering maar ook zodat kleine kinderen niet meer, de vaak drukke weg, bij de ingang van Sparta Nijkerk over hoeven te steken. Kortom in Nijkerkerveen wordt flink gebouwd en in Hoevelaken en Nijkerk zijn mooie kansen gecreëerd; aan het nieuwe college om de kansen te verzilveren.