• Jumbo Veltink

Bloeddruk meten in supermarkt Nijkerk

NIJKERK Iedereen die dat wil kan op 27, 28 en 29 mei gratis zijn of haar bloeddruk laten meten bij Jumbo Veltink in Nijkerk. Deelname aan de campagne bloeddruk meten sluit aan bij het lokaal en maatschappelijk ondernemerschap van Rob Veltink, waarvoor de ondernemer het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) heeft ontvangen.

Het is belangrijk om je bloeddruk te kennen. Een hoge bloeddruk voel je namelijk niet, maar vergroot wel de kans op een hart- of vaatziekte. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een hartinfarct, beroerte of hartfalen. Daarom roept de Hartstichting op regelmatig de bloeddruk te (laten) meten. Als het nodig is, kunnen dan tijdig maatregelen worden genomen om de bloeddruk weer op een gezond niveau te brengen.

Veel Nederlanders weten niet dat ze een hoge bloeddruk, en daarmee een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, hebben. Uit onderzoek van de Hartstichting blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders van 30 tot 70 jaar met een hoge bloeddruk rondloopt. Van hen weet 2 op de 5 niet dat zij een verhoogde bloeddruk hebben. Dit zijn zo'n 1,2 miljoen Nederlanders. Om het meten van de bloeddruk voor iedereen toegankelijk te maken, richt de Hartstichting tijdelijke meetlocaties in op openbare plaatsen in het hele land Jumbo Veltink is één van deze locaties.

TIJDEN Op maandag 27 mei van 10.00 tot 14.00 uur, dinsdag 28 mei van 16.00 tot 20.00 uur en woensdag 29 mei van 14.00 tot 18:00 uur kunnen mensen hun bloeddruk meten bij Jumbo Veltink. De gemeten bloeddruk is persoonlijk en wordt met niemand gedeeld. Mensen krijgen ook concrete tips en adviezen over wat zij zelf kunnen doen om de bloeddruk op een gezond niveau te brengen of te houden.