• Harry Koelewijn

Agrarisch kinderdagverblijf krijgt groen licht in Nijkerk

NIJKERK Aan de Slichtenhorsterweg in Nijkerk mag een agrarisch kinderdagverblijf worden gevestigd. Het college van burgemeester en wethouders is bereid hieraan mee te werken, zij het onder strenge voorwaarden.

Wijnand Kooijmans

Voor het kinderdagverblijf daadwerkelijk van start kan gaan moeten eerst nog de nodige onderzoeken worden verricht. Het gaat onder meer om een onderzoek naar eventuele vervuiling van de bodem en naar de kwaliteit van de lucht. Bij de verbouwing van de schuur tot kinderdagverblijf mag de totale oppervlakte niet worden vergroot en moet er een rood pannendak in stand worden gehouden. Het vormgeving van de schuur moet passen bij de status van de monumentale woning op het perceel.

Verder wordt onder meer geëist dat het kinderdagverblijf de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven niet mag aantasten. In het gebouw mogen geen dieren worden gehouden en ouders van kinderen dienen actief te worden voorgelicht over de gezondheidsrisico's van een agrarisch kinderdagverblijf.

De initiatiefnemers verwachten plaats te hebben voor 32 kinderen. Volgens het college leidt dit niet tor een onaanvaardbare toename van verkeer op de betreffende weg. Op het terrein kunnen twaalf parkeerplaatsen worden aangelegd waarmee ruim wordt voldaan aan de parkeernorm van de gemeente Nijkerk. Deze maakt de aanlag van vijf plaatsen verplicht.

De hoofdactiviteit van de aanvrager is een melkveebedrijf. Daarnaast is er als nevenactiviteit een bed and breakfast aanwezig.