• Pro21

Pro21 presenteert verkiezingsprogramma

NIJKERK Pro21 heeft haar verkiezingsprogramma 2018-2022 bekend gemaakt. Bijzonder aan de totstandkoming van het programma is het betrekken van een groep van vijftig inwoners. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, zijn niet alleen de leden, maar ook inwoners uit Hoevelaken, Nijkerkveen en Nijkerk geraadpleegd.

Tijdens een speciale bijeenkomst keek een diverse groep mensen naar wat er goed gaat binnen de gemeente, maar ook naar wat er beter kan. Lijsttrekker en wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh: ,,Onze leden en deze groep inwoners werden door hun aanvullingen co-auteur van ons programma. En daar zijn we best trots op." Het resultaat is een programma dat gaat voor vooruitgang, gebouwd rond de kernwaarden van de partij: samen, open en dichtbij.

Een kind- en gezinsvriendelijke gemeente staat voor Pro21 voorop. De activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk zijn nu nog voornamelijk voor kinderen van 10 tot 18 jaar. Pro21 wil ook activiteiten voor jongere kinderen. Pro21 wil bovendien voldoende, divers en laagdrempelig cultuur- en sportaanbod. Cultuur- en sportactiviteiten moeten volgens de partij voor iedereen toegankelijk zijn. Sporten in de buitenruimte kan bijvoorbeeld gestimuleerd worden door goede verlichting en fitnesstoestellen in de buitenlucht.

AANVULLENDE INZICHTEN Dat 'Samen' één van de kernwaarden van de partij is, blijkt uit de totstandkoming van het verkiezingsprogramma. Direct na de zomer vroeg de partij inbreng aan leden van Pro21, waaruit een aantal aandachtspunten naar voren kwam. Om te onderzoeken of deze thema's ook bij andere inwoners leefden, is eind 2017 een bijeenkomst georganiseerd. Zo'n vijftig inwoners uit de drie woonkernen werd aan de hand van zestien stellingen gevraagd hun mening te geven. Dat zorgde voor aanvullende inzichten. Hiermee kreeg het programma zijn uiteindelijke inhoud.

Geïnteresseerden kunnen de volledige tekst vinden op www.kiesPro21.nl.