• Nadya Aboyaakoub wil met PRO21 in een nieuw te vormen college

    Wijnand Kooijmans

PRO21: 'Kind en het gezin zijn van grote waarde'

NIJKERK Het kind en het gezin. Daaraan hecht Nadya Aboyaakoub, lijsttrekker van PRO21 in Nijkerk grote waarde. Dat betekent automatisch dat ze zich nog meer wil inzetten voor de samenleving. Waarin iedereen voor steun kan aankloppen die dat nodig heeft. Zonder op hulpvragers het stempel 'kwetsbare personen' te drukken. Want wie vandaag 'normaal' is kan morgen hulp nodig hebben.

Wijnand Kooijmans

Waar ze eerst bekend stond als de wethouder met het hoofddoekje kent, zo denkt ze zelf, iedereen in Nijkerk haar inmiddels wel. Getrouwd, moeder van twee kinderen met vooral aandacht voor jeugd, onderwijs en sport. ,,Ik werd er gewoon blij van mij hiermee bezig te kunnen houden, drempels voor mensen te verlagen."

TREIN Aboyaakoub is met PRO21 op een rijdende trein gesprongen na de val van het vorige college van burgemeester en wethouders over de koopzondag. ,,Het is dan je uitdaging je als partij binnen het college te profileren. Ik denk dat we daarin zijn geslaagd."

,,Dat we hebben getoond ook een bestuurderspartij te zijn. Waarbij wij iedereen hebben behandeld zoals we zelf wilden worden behandeld. Wanneer iemand met goede voorstellen komt moet je deze honoreren, ook al komen deze van een oppositiepartij. Dat is in het verleden niet altijd het geval geweest."

Eén van de zaken waarop ze met plezier terugkijkt is het proces van 'Samen aan Zet.' Daarmee hebben we lef getoond. We zijn de enige gemeente in Nederland welke hiermee zo ver is gegaan. Het past ook bij mij, ik sta graag dicht bij de mensen. Dat moet je als wethouder maar ook als ambtenaar. Wanneer je dat doet leidt het tot goed beleid."

ONDERWERP Een onderwerp dat je niet snel in verkiezingsprogramma's tegen komt is dat Aboyaakoub energiedrankjes voor de jeugd aan banden wil leggen. ,,De jeugd zal het mij niet in dank afnemen maar over het gebruik van deze drankjes maak ik mij zorgen. Het plaveit de weg naar verslaving aan alcohol en drugs. Er zou landelijk een verbod moeten komen willen wij onze jeugd een mooie toekomst geven."

Kinderen die het thuis even moeilijk hebben wil de lijsttrekker van PRO21 opvangen in een steungezin in de wijk. Er moeten woningen komen. Voor starters en senioren. ,,Maar ook moeten we mensen een plekje geven die noodgedwongen op een camping wonen." Er moeten middeldure koopwoningen worden gebouwd. Aan duurzaamheid is, zo vindt Nadya Aboyaakoub al veel gedaan. Maar het moet een vervolg krijgen waarbij ze ook de discussie over windenergie niet uit de weg wil gaan. ,,Al hebben we hiervoor in Nijkerk geen geschikte locaties."

DRUGS De aanpak van drugs moet nog meer gestalte krijgen. Voorkomen moet worden dat mensen de verslavende middelen nodig hebben om zich staande te houden in het leven. Kunst en cultuur wil Aboyaakoub meer bevorderen. ,,Onderwijs en arbeidsmarkt moeten meer op elkaar gaan aansluiten. Terug naar het leren van een ambacht."

,,Maar vooral moeten we midden in de samenleving staan. Dat zie ik als een missie, niet als een baan. Al willen we graag in een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen. Dan bereik je meer dan dat je langs de kant staat als oppositiepartij. Vooral om we in de afgelopen jaren twee wethouders hebben mogen leveren." Bij de opstelling van het programma van PRO21 zijn vijftig inwoners uit de gemeente Nijkerk betrokken.