• Harry Koelewijn

Partijen kiezen voor komst van informateur

NIJKERK De vijf partijen in de Nijkerkse gemeenteraad kiezen voor de komst van een informateur. Die moet alle programma's onderzoeken en kijken welke partijen tot een werkbare constructie kunnen komen om samen het college te gaan vormen.

Wijnand Kooijmans

Dat is de uitkomst van het vijftien minuten lang durende openbare debat dat zaterdagmorgen werd gevoerd in de raadzaal van het stadhuis. Meerdere partijen kiezen daarbij voor een onafhankelijke informateur. De formateur moet zijn of haar werk in alle beslotenheid kunnen doen. De uitkomsten moeten wel worden gepresenteerd in een openbare vergadering, waarna de feitelijke onderhandelingen starten over de collegevorming.

Joop van Ruler (CDA) maakte duidelijk dat hij vindt dat zijn partij, als winnaar van de verkiezingen, deel moet gaan uitmaken van het nieuwe college. Marina Lanting (ChristenUnie/SGP) kiest voor een college van drie partijen. Het college moet volgens haar een afspiegeling zijn van de verkiezingsuitslag.

Nadya Aboyaakoub (PRO21) ziet de uitslag als een signaal dat haar partij goed bezig is in Nijkerk. Maar beseft dat de huidige coalitie van PRO21, VVD en De Lokale Partij niet meer op een meerderheid mag rekenen. Aboyaakoub kiest voor een college dat de huidige constructieve werkwijze voortzet. Als winstpunt ziet ze bovendien dat straks dertien vrouwen in de raad zitten.

Boudewijn van der Woerd (VVD) vindt dat recht moet worden gedaan aan de verkiezingsuitslag. Zijn partij staat open voor deelname aan een nieuw college. Dat moet, zo geeft hij aan, kunnen rekenen op de steun van minimaal vijftien raadsleden. Het elan van het huidige college moet, wat hem betreft, worden voortgezet.

Ook Patricia van Loozen (De Lokale Partij) is bereid deel te nemen aan een nieuw college. Zij kiest voor een informateur omdat er, naar haar mening, meerdere varianten mogelijk zijn als het gaat om partijen welke het nieuwe college kunnen gaan vormen. „Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar vinden."

De opdracht aan de informateur wordt door de partijen in beslotenheid vastgesteld.