• Marieke Doddema (ChristenUnie) keert in maart niet terug in de gemeenteraad.

    ARJEN GERRITSMA

Marieke Doddema (CU) verlaat gemeentepolitiek Nijkerk

NIJKERK Marieke Doddema (ChristenUnie) zal in maart 2018 niet terugkeren in de gemeenteraad van Nijkerk. Dit blijkt uit de concept kandidatenlijst die naar de leden van de partij is verzonden. Doddema startte onlangs als Hoofd Onderwijs en Kwaliteit en plaatsvervangend algemeen directeur bij Proceon in Hilversum. Deze stichting bestuurt twintig scholen in het primair onderwijs.

Doddema licht haar besluit verder toe: ,,Ik vind het belangrijk dat een raadslid midden in de Nijkerkse samenleving staat en dus voldoende tijd heeft om contacten te leggen met inwoners, verenigingen en organisaties. In mijn nieuwe functie moet ik vaak in de avonduren op pad. Mede daardoor kan ik het raadswerk niet meer die aandacht geven die het naar mijn idee verdient." Ze geeft aan dat ze de lokale politiek wel gaat missen: ,,De bijzondere gesprekken, de hectiek, maar ook de debatten. Ik heb het al die tijd met veel plezier gedaan. Het is heel bijzonder om op deze manier betrokken te zijn bij de stad waar je woont en verbonden te zijn met de mensen om je heen. Voor mij was het een manier om iets van de liefde van Jezus te laten zien."

Fractievoorzitter Hans Boer moest wel even slikken toen hij het nieuws hoorde. ,,Elk lid van onze fractie heeft zijn eigen inbreng, maar dat geldt zeker voor Marieke. Zowel in het ruimtelijke als het sociale domein laat ze haar enorme betrokkenheid zien. Mede daardoor heeft de raad besluiten kunnen nemen over woningbouw voor ouderen in Nijkerkerveen en de verlaging van de eigen bijdrage in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook het lokale kindpakket is op Marieke's initiatief ontstaan. We zullen haar in meerdere opzichten enorm gaan missen. Gelukkig zal ze de komende periode nog actief aan de slag gaan om haar kennis en ervaring aan de - deels nieuwe - kandidaten over te dragen."