• ARJEN GERRITSMA

Lanting voorwaardelijk toegelaten als raadslid

NIJKERK Marina Lanting (ChristenUnie) wordt voorlopig toegelaten tot de gemeenteraad van Nijkerk. Hiertoe is dinsdagavond bij het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwgekozen raadsleden besloten door de afscheidnemende raad.

Wijnand Kooijmans

Lanting levert als eigenaar van boekhandel Roodbeen goederen en diensten aan de gemeente Nijkerk. Dat is volgens de gemeentewet niet toegestaan dan alleen met een ontheffing van de provincie Gelderland. Die is inmiddels door haar aangevraagd maar nog niet toegekend. Mocht de ontheffing niet worden verleend dan wordt Lanting gevraagd zich opnieuw te bezinnen op haar benoeming.

ONREGELMATIGHEDEN Bij het vaststellen van de rechtmatigheid van de verkiezingen moest scheidend raadslid Jan Poorter melden dat er enkele onregelmatigheid zijn vastgesteld bij het aantal getelde stemmen. Deze zijn echter niet van invloed geweest op de uiteindelijke uitslag.

In zijn afscheidsrede ging burgemeester Gerard Renkema in op de andere wijze van besturen. Mede door Samen aan Zet moest de raad leren figuurlijk op de handen gaan zitten. Experimenteren en leren en pas aan het eind weer de verantwoordelijkheid nemen. Door de gewijzigde wijze van besturen is er ruimte gekomen voor meer gesprekken met de burgers, ambtenaren maar ook als raadsleden onderling.

VERBETERPUNTEN Ook stipte Renkema de val van de coalitie aan, iets wat tot de zeldzaamheden binnen de gemeente Nijkerk mag worden gerekend. Een gebeurtenis die zeker in de periode daarna invloed heeft gehad op de gemeenteraad en misschien nog wel heeft. Volgens Renkema zijn er nog wel verbeterpunten, zoals de wijze van vergaderen.

AFSCHEID Afscheid werd genomen van Peter Collignon, Jan Willem Wicherink en Henk de Greef (De Lokale Partij), Marieke Doddema en Hilbrand Rozema (ChristenUnie), Kees van den Heuvel (VVD), Judith Overvliet (CDA) en René Ruessen, Vincent Schouten en Bart Verbeek (PRO21).

LINTJE Jan Poorter (CDA) werd bij zijn afscheid benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is twaalf jaar raadslid geweest maar zette zich tussen 1970 en 2004 tevens in voor de vrijwillige brandweer Nijkerk. Bij zijn afscheid ontving hij hiervoor de erepenning in goud van de gemeente Nijkerk. Momenteel is Poorter nog kerkrentmeester van de Hervormde Grote Kerk in Nijkerk.