• Wijnand Kooijmans

Irene Moes: 'Kwaliteiten moet je benutten'

NIJKERK ,,Iedereen heeft zijn eigen talent. Met mijn talenten probeer ik mij in te zetten voor de samenleving en voor hen het goede te bereiken." Irene Moes hoopt na de verkiezingen aan haar tweede periode voor PRO21 in de Nijkerkse raad te beginnen. 

Wijnand Kooijmans

Moes benut haar talenten als raadslid en is daarnaast hockeycoach. ,,Ik probeer er aan bij te dragen om Nijkerk een stukje beter te maken." Terugkijkend op de afgelopen vier jaar vindt ze het vooral van belang dat de betrokkenheid van de inwoners groter is geworden dankzij door Samen aan Zet, Zon op Nijkerk, inspanningen van de werkroep Binnenstad en de kerngroep Nijkerkerveen. 

VRIJE TIJD Moes vindt het van belang dat mensen hart voor hun omgeving hebben en daar een stukje van hun vrije tijd in willen steken. ,,Het is van belang samen te werken aan een beter Nijkerk," waar ze het gehele grondgebied van de gemeente mee bedoelt. ,,In de politiek is dit misschien wel het mooiste wat we hebben bereikt." Ze noemt bewust de rol van de samenleving. ,Ik had ook de driehonderd woningen kunnen noemen die we afgelopen jaren hebben gebouwd. De inzet van de samenleving zorgt voor positieve energie binnen de politiek."

BUITENGEBIED Als goed voorbeeld ziet Moes ook hoe het bestemmingsplan voor het buitengebied tot stand is gekomen. ,,Als raad zijn we daar positief mee omgegaan. In overleg met de land- en tuinbouworganisatie en natuurorganisaties. Daarna hebben we als raad hier en daar nog een extra punt toegevoegd, zoals een betere bescherming van de polder Arkemheen."

CONTACT ,,Gesprekken met mensen geven je een beter beeld van een voorstel dan alleen maar stukken te lezen. Als je alleen stukken leest weet je veel, maar niet genoeg. Stukken zijn alleen een papieren werkelijkheid. Door gesprekken kun je van een goed plan een beter plan maken."

OVERTUIGEN Waar Irene Moes het soms moeilijk mee heeft is dat mensen vasthouden aan hun eigen ideeën en niet openstaan voor andere dan wel betere ideeën van andere partijen. Dat raadsleden soms een beetje vastgeroest zitten in hun eigen ideeën. ,,Dat zonder argumenten aan te dragen 'nee' wordt gezegd tegen een voorstel."

DUIJNHOUWER Wat haar persoonlijk, maar ook PRO21 heeft geraakt in de afgelopen raadsperiode is het overlijden van Jan Duijnhouwer. ,,Ik heb enorm veel geleerd van hem, bijvoorbeeld hoe met dossiers om te gaan. Hij heeft advies gegeven over de openstelling van de winkels op zondag maar is kort daarna overleden. Dat is hard aangekomen bij mij."

De val van het oude college over de zondagsopenstelling kwam voor haar wel als een verrassing. ,,We waren daar ook niet op voorbereid. Het was beslist geen politiek spel om tot een nieuwe coalitie te komen. Nu we twee wethouders hebben, heeft ons dit wel de kans geboden meer van onze wensen te verwezenlijken."