• Marieke Doddema: ,,Als raadslid ben ik mij sterker verbonden gaan voelen met de omgeving, de stad waarin ik woon.''

    Wijnand Kooijmans

Doddema verlaat politiek

NIJKERK Na acht jaar zit de politieke carrière van Marieke Doddema (ChristenUnie/SGP) er op binnen de gemeenteraad van Nijkerk. Met ingang van 1 maart treedt ze toe tot het college van bestuur van een stichting voor primair onderwijs. Dat valt niet te combineren met het raadslidmaatschap.

Wijnand Kooijmans

Ze kijkt met plezier terug op de afgelopen periode. ,,Als raadslid ben ik mij sterker verbonden gaan voelen met de omgeving, de stad waarin ik woon. Je leert mensen kennen en weet wat er speelt. Je krijgt zicht op organisaties en vrijwilligers. Als raadslid kun je gewoon naar mensen toegaan en met hen in gesprek gaan. Dat zou je anders niet hebben."

Kwetsbare mensen verdienen daarbij, zo zegt Doddema, vooral ook aandacht. ,,Je moet zorgen dat ze een goede plek hebben, dat je bij nieuw beleid rekening moet houden met deze doelgroep. Dat met hun belangen rekening wordt gehouden."

KINDPAKKET Doddema vindt dat haar fractie veel heeft bereikt. Ze wijst op de motie die ze namens haar partij mocht indienen waarbij het college van burgemeester en wethouders werd gevraagd te onderzoeken of een Kindpakket tot de mogelijkheden behoorde. ,,We hebben ook criteria aangegeven om voor een Kindpakket in aanmerking te komen. Bijvoorbeeld als het gaat om mensen met schulden. Ook hebben we bereikt dat de inkomensgrens op 130 procent is gekomen van het bijstandsniveau. Het is mooi als raadslid te mogen zien dat het Kindpakket er ligt. Je voorkomt daarmee dat kinderen opgroeien met onnodige risico's, dat ze qua ontwikkeling mee kunnen doen in de maatschappij."

TAKEN Doddema en haar fractie hebben zich ook druk gemaakt voor de huishoudelijke hulp. Dat er een vangnet is gekomen voor mensen met een laag inkomen. Ze wijst ook op de taken die door de decentralisatie naar de gemeente toe zijn gekomen. ,,Dat bracht een stapeling van eigen bijdragen mee waardoor mensen veel meer geld kwijt waren. Door het indienen van een motie hebben we kunnen bereiken dat de regeling is aangepast."

Trots is Marieke Doddema op de opstelling van haar partij na het uiteenvallen van de coalitie van VVD, ChristenUnie/SGP en CDA over de koopzondag. ,,Dat was een spannend moment en heeft de verhoudingen binnen de raad onder druk gezet. We hebben besloten ons constructief op te stellen naar de nieuwe coalitie toe. Het gaat namelijk niet om ons of ons gevoel maar om het belang van de inwoner."

ROLLEBOLLEND Dat maakt dat haar partij voorstellen steunt wanneer deze in het belang van de inwoners zijn. ,,We willen niet rollebollend over straat gaan. Het is gemakkelijk overal tegen aan te schoppen, daarmee profileer je jezelf. Ik vind dat we in de politiek netjes met elkaar moeten omgaan." Ten aanzien van het toekomstige college heeft Doddema de wens dat de burger wordt verteld waarom partijen samengaan en hoe daarmee de verkiezingsuitslag is vertaald.