• Gemeente Nijkerk

Dick van Hemmen informateur in Nijkerk

NIJKERK Dick van Hemmen is bereid gevonden op te treden als informateur. Hij zal advies uitbrengen over de mogelijkheden voor de vorming van een college in Nijkerk. Daarvoor zal hij gesprekken voeren met alle fracties in de gemeenteraad.

Van Hemmen was van 2002 tot 2016 burgemeester van Nunspeet, daarvoor was hij onder andere lid van Gedeputeerde Staten van Flevoland.

Tijdens een bijeenkomst zaterdag werd duidelijk dat alle fracties als eerste stap de benoeming van een informateur wensten. Joop van Ruler heeft, als voorzitter van de grootste fractie in de raad, vervolgens in afstemming met de andere fracties een informateur gezocht. De fracties ondersteunen de keuze voor Van Hemmen als informateur.

De informateur is gevraagd zo mogelijk binnen drie weken een onderbouwd advies uit te brengen. Dit advies zal worden uitgebracht in een openbare bijeenkomst.