• Anjo de Haan

De Lokale Partij presenteert verkiezingsprogramma

NIJKERK Meer woonruimte voor starters en senioren, afschaffen van de hondenbelasting en een AED in iedere wijk. Dat zijn drie van de belangrijke keuzes uit het verkiezingsprogramma van De Lokale Partij (DLP). Dat werd gepresenteerd door lijsttrekker Patricia van Loozen.

Wijnand Kooijmans

Voor de kern Nijkerk wordt gepleit voor een hoger niveau van het onderhoud van de straten en stoepen. Alsmede voor een betere verkeersafwikkeling in het centrum. In Nijkerkerveen dient het onderhoud van stoepen en druk bezochte plaatsen te worden verbeterd en dient sporthal De Baggelaar te worden opgeknapt. Voor Hoevelaken wordt het open houden van het gemeenteloket bepleit alsmede het behoud van het gratis parkeren.

AANGIFTE Het aangifte doen en melden van criminele activiteiten moet zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt. Gepleit wordt voor een stevige aanpak van overlast door drugs en het dealen van drugs. Ook drankgebruik door jongeren verdient volgens De Lokale Partij blijvend aandacht. Buurtbemiddeling moet worden ondersteund. Oneerlijke concurrentie van de reguliere horeca moet worden voorkomen.

De mogelijkheden voor een ambulancepost in Nijkerk moeten worden onderzocht. De kwaliteit van de zorg dient te worden bewaakt. Mensen met een beperking hebben recht op een zo goed mogelijk zelfstandig bestaan, huisvesting, (vrijwilligers)werk en inkomen. Er dient meer aandacht en zorg te komen voor verwarde personen.

MINIMABELEID Bij het minimabeleid dient te worden uitgegaan van 130 procent van het bijstandsminimumloon. Een tegenprestatie kan uitsluitend op basis van vrijwilligheid worden gevraagd. Deelname aan sport- en cultuuractiviteiten, de bibliotheek en zwemlessen moet voor iedereen betaalbaar blijven. De Voedselbank dient door de gemeente te worden ondersteund.

Jongeren moeten, zo wordt aangegeven door de DLP, hebben recht op goede huisvesting. Dat via voldoende starterswoningen. De activiteiten van de jongerencentra Blitz en Chill-Out dienen te worden uitgebreid. In ieder kern moet dagopvang zijn. Het belang van parkmanagement wordt onderschreven. Een bedrijvenloket wordt gezien als noodzakelijk om bedrijven en ondernemers snel te helpen en ondersteunen bij hun vragen.

RONDWEG De Lokale Partij vindt dat de verkeersafwikkeling in de kern Nijkerk stagneert door een niet voltooide rondweg. De mogelijkheid van een rondweg of andere variant moet daarom worden onderzocht. Lokale ondernemers moeten kunnen meedingen naar lokale aanbestedingen.

Op zomerse dagen wil de DLP de sluitingstijd van terrassen verruimen naar twee uur 's nachts. De kernen binnen de gemeente Nijkerk moeten groener. Bij nieuwbouw moet de bewoners een boompje cadeau worden gedaan om een groene tuin te stimuleren. Beperkingen in de openbare ruimte voor mensen met een handicap dienen weg te worden genomen.

MILIEUSTRAAT Inwoners moeten vier keer per jaar gratis toegang krijgen tot de milieustraat. Monumentale en beeldbepalende panden moeten behouden blijven. Monumentendag moet subsidie krijgen. De kunstroute dient in stand te worden gehouden. Breedtesport is belangrijk en moet worden gestimuleerd door de overheid.