• Ronald Smeenk

CDA Nijkerk: De deur stond bij ons wijd open

NIJKERK In het vorige week uitgebrachte ledenblad blikt het CDA Nijkerk terug op de coalitieonderhandelingen. Fractievoorzitter Joop van Ruler wil de gang van zaken graag verder toelichten.

Van Ruler: ,,De bereidheid bij andere partijen om om met ons samen te werken was niet groot, omdat sommige partijen ons een harde bestuursstijl verwijten. Wij vinden dat wij onze rol als raadsleden en volksvertegenwoordigers op een correcte wijze hebben ingevuld. Daarbij heeft het belang van de samenleving altijd voorop gestaan. Het CDA heeft heel veel plannen gesteund, maar ook een aantal plannen niet gesteund. Dat deden wij altijd op basis van goed onderbouwde argumenten en met voorstellen hoe het anders zou kunnen. Daarnaast vinden wij dat we goed moeten luisteren naar de mening van onze inwoners, want wij zijn vooral volksvertegenwoordigers en daarom is hun mening belangrijk voor onze besluitvorming. Zo hebben wij onze rol in de raad ingevuld, luisteren naar onze inwoners en de discussie op inhoud voeren zodat er betere plannen ontstaan en volgens ons hoort dat ook zo.''

TERUGBLIK Het CDA blikt ook terug op het gesprek dat tussen CU-SGP en CDA heeft plaatsgevonden. Van Ruler: ,,Velen vragen ons waarom er geen samenwerking tussen deze partijen tot stand is gekomen. Wij vragen ons dat tot op de dag van vandaag ook nog steeds af. Wij zijn het gesprek met een open houding ingegaan, bereid tot overleg om zo bij elkaar te komen. Helaas hebben wij die houding bij de CU-SGP in het geheel niet aangetroffen. Tot een echt gesprek is het niet gekomen en wij zijn nog steeds verbijsterd over de wijze waarop wij door CU-SGP zijn afgeserveerd. Bij ons stond de deur wijd open, maar deze is door de CU-SGP keihard dichtgegooid. Openbare uitlatingen van CU-SGP dat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een samenwerking mogelijk te maken. Met pijn in het hart nemen zij afscheid van het CDA. Gezien de gang van zaken kunnen wij deze uitspraken echt niet plaatsen. Wij beleven dat totaal anders.''

Van Ruler sluit het artikel af met de opmerking: ,,Wij pakken ons werk in de raad weer op en zullen als echte volksvertegenwoordigers het geluid vanuit de samenleving in de komende jaren weer in de raad van de gemeente Nijkerk laten horen. Wij willen daarbij graag op een positieve wijze verbindingen leggen met andere partijen zonder onze standpunten te verloochenen.''