• CDA-er Joop van Ruler kiest er voor deze deur door te blijven gaan.

    Wijnand Kooijmans

CDA kiest voor behoud bestaand stadhuis

NIJKERK De plannen voor de bouw van een nieuw stadhuis zijn Joop van Ruler en zijn CDA een doorn in het oog. De lijsttrekker van de christen-democraten vindt een renovatie van het huidige stadhuis meer dan voldoende en is, naar zijn mening, stukken goedkoper.

Wijnand Kooijmans

Geboren en getogen in Nijkerk wil Van Ruler iets voor de samenleving betekenen, deze beter maken. Na vanaf 1984 politiek actief te zijn geweest deed hij na de fusie van de gemeenten Nijkerk en Hoevelaken tot de nieuwe gemeente Nijkerk een stapje terug. Het raadswerk was niet te combineren met zijn dagelijkse werk. In 2010 keerde hij terug in de politiek om nu aan zijn derde periode als lijsttrekker te beginnen.

Bij de start van de huidige raadsperiode was het, zo geeft Van Ruler aan, best een moeilijker periode. Er moest flink worden bezuinigd. ,,Toch zijn we erin geslaagd met een goed coalitieakkoord te komen, zonder lastenverhoging voor de burger. Het plan had wel impact op de samenleving maar het was een goed plan."

JAAR Na een jaar was het plan echter van tafel. ,,Eén van de dieptepunten en voor mij onbegrijpelijk. Een akkoord is een kwestie van geven en nemen. Het was een uitgebalanceerd akkoord. Het is dan vreemd te horen op de avond dat de VVD hun wens over verruiming van de sluitingstijden zag gehonoreerd te horen dat ze over de zondagsopenstelling van winkels in zee gaan met de oppositie. Dan ben je onbetrouwbaar. Ga dan eerst in overleg met je coalitiegenoten, misschien hadden we het totale akkoord dan opnieuw moeten onderhandelen. Maar dat is nooit gebeurd."

Op dit moment wordt, zo is de overtuiging van de CDA-er, te weinig geluisterd naar de samenleving en wordt er te veel geld uitgegeven. In dat opzicht wijst hij nog even terug naar de bouw van het nieuwe zwembad. Renoveren van Bad Bloemendal was, zo is zijn mening, veel goedkoper geweest.

STADHUIS De komende periode wil Van Ruler zich alsnog sterk maken voor renovatie van het huidige stadhuis. ,,Er is minder ruimte nodig en dan is renoveren van het huidige gebouw veel goedkoper. Het gebouw is in 1994 neergezet en dan wil je het nu al gaan slopen, dat vind ik onvoorstelbaar." Van Ruler geeft aan dat daardoor ook de komst van een parkeergarage bij het nieuwe stadhuis overbodig is. De huidige parkeerplaats voldoet prima in zijn ogen.

Als het om zorg gaat wil Van Ruler in iedere wijk een wijkverpleegkundige. ,,Die de wijk kent en problemen kan signaleren."

Het CDA wil een ombudsman/vrouw voor het sociale domein. ,,Voor de burger die vastloopt in de bureaucratie en niet meer weet waarnaartoe te moeten." Als het om woningbouw gaat kiest Van Ruler voor behoud van het landschap en bouwen binnen bestaande kernen. ,,We moeten bouwen voor de lokale behoefte en het onderhoud van wijken moet op een hoger niveau." Vooral het onderhoud is, volgens hem, veel te kort geschoten.

DUURZAAMHEID Wat betreft Van Ruler wordt duurzaamheid opgepakt. Komt er ruimte voor ondernemers met behoud van op het maaiveld parkeren. Hij gaat voor een gezonde financiële boekhouding zonder verhoging van de belastingen. De communicatie tussen burger en overheid moet beter. Om dat te bereiken wil het CDA zeker weer deelnemen aan een nieuw college mocht men voldoende zetels halen. ,,Dan kun je toch meer realiseren, de oppositierol is ons overkomen."