• Harry Koelewijn

CDA buitenspel: 'De beleving was te verschillend'

NIJKERK Eppie Klein uit Doornspijk wordt de formateur van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Nijkerk. Dat moet worden gevormd door de ChristenUnie/SGP, PRO21 en de VVD.  Daarmee wordt het CDA als winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen en de grootste partij met acht zetels buitenspel gezet. Ook huidig coalitiepartij De Lokale Partij wordt naar de oppositie verwezen.

Wijnand Kooijmans

De toekomstige coalitie is de aanbeveling van Dick van Hemmen, oud-burgemeester van Nunspeet, die was aangezocht als informateur.  De ChristenUnie/SGP was in eerste instantie voorstander van een college waarin ook het CDA was vertegenwoordigd alsmede PRO21. De voorkeur van het CDA ging uit naar een coalitie met ChristenUnie/SGP en De Lokale Partij.

VERTROUWEN In eerste instantie waren, zo gaf Van Hemmen, aan alle partijen bereid deel te nemen aan een nieuw college. Volgens hem zag het CDA een samenwerking met PRO21 ook wel zitten, maar bleek deze laatste partij te weinig vertrouwen te hebben in de christen-democraten om met hen verder om tafel te gaan over de vorming van een nieuw college.

Een groot breekpunt bij alle partijen was dat men te weinig vertrouwen heeft in de bestuurscultuur die het CDA voorstaat. Onder meer de campagne die is gevoerd voor de verkiezingen speelt hierin een rol, maar ook andere zaken. Zo is het CDA als enige van de vijf partijen tegen de bouw van een nieuw stadhuis.

GESPREK Uiteindelijk heeft Van Hemmen een gesprek gevoerd met zowel CDA als ChristenUnie/SGP om te zien of het wantrouwen rond de bestuurscultuur kon worden weggenomen. Na afloop liet de laatste partij het CDA vallen. De beleving tussen beide partijen was te verschillend, zo proefde ook Van Hemmen als informateur.

De doorslag voor de uiteindelijke keuze was dat de ChristenUnie/SGP een voorkeur had voor een college met daarin naast PRO21 de VVD.  Van Hemmen gaf wel mee dat de opdracht is voor alle vijf partijen samen inhoud te geven aan het bestuur van de gemeente Nijkerk, ondanks verschillen van inzicht. Het belang van de inwoners moet, zo vindt hij, worden gediend.

UITSLAG Joop van Ruler (CDA) gaf aan op de avond van de verkiezingen een tevreden mens te zijn geweest, gezien de winst van een zetel en het opnieuw uit de bus komen van het CDA als grootste partij. Om tot een college te komen zijn er door het CDA vooraf geen breekpunten genoemd. Maar het aanbod van het CDA is, zo vindt hij, op geen enkele wijze beantwoord. Ook niet door ChristenUnie/SGP. Hij vindt de uitkomst van de informateur daarom teleurstellend en geen recht doen aan de verkiezingsuitslag.

Hans Boer (ChristenUnie/SGP) vindt dat de stem van het CDA de komende vier jaar wel herkenbaar moet blijven in de gemeenteraad. De komende formatie ziet hij als een uitdaging. Daarbij moet ook antwoord gegeven worden op de vraag of het nieuwe college uit drie of vier wethouders gaat bestaan.

TELEURGESTELD Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij) vindt het teleurstellend dat zijn partij is afgerekend op het verlies van een zetel. Hij wil daarom een gesprek met de drie toekomstige coalitiepartijen wat de inhoudelijke bezwaren zijn tegen zijn partij.