• Veensche Boys krijgt een tweede kunstgrasveld.

    Wijnand Kooijmans

Veensche Boys gecompenseerd met extra kunstgrasveld

NIJKERK Het hoofdveld van de voetbalvereniging Veensche Boys in Nijkerkerveen wordt omgezet in een kunstgrasveld. Daarover is overeenstemming bereikt met de gemeente Nijkerk. Daarnaast krijgt ook de Mixed Hockeyclub Hoevelaken een nieuw kunstgrasveld.

Wijnand Kooijmans

In 2014 is door de gemeenteraad al een bedrag beschikbaar gesteld van 1,1 miljoen euro voor de bouw van zes was- en kleedkamers en een clubgebouw voor Veensche Boys. Dat daarmee nog niet is begonnen heeft alles te maken met een onderzoek naar een optimale besparing btw. Daarnaast heeft ook de aanpassing van het clubgebouw voor vertraging gezorgd. In de nu gekozen oplossing blijft beheersorganisatie SOSN/SRO tot eind 2018 eigenaar van de accommodatie. Zij zijn daardoor ook verantwoordelijk voor het bouwen van het clubgebouw en de kleedkamers. De kleedkamers worden verhuurd aan de Veensche Boys. Wanneer het clubgebouw voor 1 januari 2017 in gebruik wordt genomen betekent dit een besparing aan btw van rond de veertigduizend euro.

WONINGBOUW Dat het hoofdveld een kunstgrasveld mag worden heeft vooral te maken met de geplande woningbouw in Nijkerkerveen. Hierdoor nemen de mogelijkheden voor de voetbalvereniging om te trainen nog verder af. De capaciteit gaat dan bestaan uit drie velden waarvan één kunstgrasveld. De bespeelbaarheid van de natuurgrasvelden laat, vooral in de wintermaanden, soms te wensen over. Veensche Boys is van mening dat er onvoldoende capaciteit is voor trainingen en wedstrijden. Ook speelt mee dat het hoofdveld toch op korte termijn zou moeten worden gerenoveerd. 

Met de vereniging is tevens overeengekomen dat een maximale inzet aan zelfredzaamheid van de leden wordt gevraagd. Het gaat dan om opruimingswerkzaamheden, grondwerk en straatwerk. Hierdoor wordt een besparing van 25.000 euro op de totale kosten mogelijk. Zowel Veensche Boys als de gemeente zijn verder van mening dat de gewenste renovatie van het derde speelveld een verantwoordelijkheid is van SRO.

Het oude veld van de Hoevelakense vereniging stamt uit 2001. De termijn van vijftien jaar die staat voor een veld is verstreken, bovendien heeft onderzoek ook uitgewezen dat vervanging noodzakelijk is. In de afgelopen jaren is al wel 145.000 euro gespaard voor vervanging. Dat bedrag is echter niet toereikend door de gestegen prijzen van kunstgrasvelden. Daarnaast speelt mee dat de vereniging graag een semi-waterveld heeft in plaats van een zand ingestrooid kunstgrasveld. Dat brengt 12.500 euro aan extra kosten mee waarmee de totale investering komt op 277.000 euro. Overigens wordt met de komst van dit veld wel jaarlijks 2.500 euro bespaard aan onderhoudskosten. De Mixed Hockeyclub Hoevelaken heeft toegezegd de kosten voor beregening van het veld voor eigen rekening te nemen. Voor Veensche Boys wordt wel gesproken over een unieke situatie.