• Kinderen met een sensomotorische stoornis of overgewicht kunnen vanaf nu sporten in de Sportkanjerclub. 

Sportkanjerclub start in Nijkerk

NIJKERK Sporten voor kinderen met sensomotorische stoornis of overgewicht. In Strijland kan dit sinds gisteren bij de Sportkanjerclub, een initiatief van Nijkerk Sportief en Gezond en Fysiotherapie Fortius.

 

Maranke Pater

De Sportkanjerclub bestaat al in Nijkerkerveen, maar de wens om in Nijkerk een groep kinderen te kunnen begeleiden was groot. Tessel Kok, buurtsportcoach: ,,We hebben eerder begeleiding gegeven aan een groep kinderen. Nu wilden we een nieuwe groep starten volgens het principe van de Sportkanjerclub. Sporthal Strijland bleek een ideale locatie te zijn. We hebben daarom een doorstart gemaakt samen met Fysiotherapie Fortius." Fysiotherapie Fortius heeft al een programma, genaamd Fitkids, waar al veel animo voor was.

 

VERTROUWEN De Sportkanjerclub werkt volgens de Kanjermethode. Dit is een sportmethode om kinderen die geen aansluiting vinden bij een reguliere sportvereniging toch in beweging te krijgen. ,,Dit heeft ook te maken met sociaal emotionele vaardigheden leren aan de kinderen. We doen kanjer- en sportspelletjes die zijn gericht op samenwerking en cognitieve vaardigheden. Hier willen we kinderen helpen om ze in hun kracht te zetten middels sport en spel." Gedurende de Sportkanjerclub wordt gekeken welke kinderen meer met elkaar botsen en welke kinderen juist de kracht in elkaar naar boven halen. Met de Kanjermethode zorgen de buurtsportcoaches en de fysiotherapeuten ervoor dat het vertrouwen onder de kinderen in elkaar groeit.

 

Tot aan de kerstvakantie kunnen kinderen gratis meedoen aan de Sportkanjerclub. ,,We screenen de kinderen of ze beter onder onze hoede kunnen blijven in de Sportkanjerclub of dat ze nog meer begeleiding krijgen van de fysiotherapeuten. Onze doelgroep is nu namelijk heel breed. We willen kinderen benaderen die een sociaal emotionele achterstand hebben, concentratiestoornissen of een stoornis in het autisme spectrum." Na de kerstvakantie zullen deelnemers mogelijk een miimaal bedrag voor deelname betalen. Alle kinderen die normaal last hebben van aansluiting vinden bij een reguliere sportvereniging zijn welkom bij de Sportkanjerclub. ,,We hebben binnen Nijkerk Sportief en Gezond een Beweegloket waar ouders terecht kunnen. Hier kwam al meer vraag vanuit ouders voor een speciale sportclub voor hun kinderen."

 

Wie mee wil doen aan de Sportkanjerclub hoeft niet persé bij een sportvereniging aangesloten te zijn. Kinderen van zowel het regulier als het speciaal basisonderwijs zijn welkom.  Elke dinsdag van 15:30 tot 16:30 uur worden er onder professionele begeleiding sportactiviteiten aangeboden. De Sportkanjerclub is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Voor meer  informatie: www.nijkerksportiefengezond.nl.