• Voor alle sportaccommodaties gaat dezelfde huurprijs gelden.

    Wijnand Kooijmans
  • Voor elke sporthal geldt hetzelfde tarief, ongeacht de ouderdom of het onderhoudsniveau van de hal.

    Jan Pit/BDU

Uniforme tarieven accomodaties: geen onderscheid in kwaliteit

NIJKERK Er is een eerste aanzet gegeven om te komen tot uniforme tarieven en subsidies voor welzijns- en sportaccommodaties binnen de gemeente Nijkerk.

Wijnand Kooijmans

Daarmee moet een eind komen aan de verschillende varianten van tarieven die nu nog worden gehanteerd en waarvan veelal ook niet valt te achterhalen op welke basis deze tarieven zijn vastgesteld. Gebruikers van accommodaties hebben ook zelf aangegeven dat een eerlijk en transparant beleid dringend is gewenst.

KOSTEN Door de gemeente is nu een kostprijs per accommodatie berekend aan de hand van de kosten die door de gemeente worden gemaakt. Aan de hand hiervan kan worden vastgesteld welk deel van de kostprijs aan de gebruikers wordt doorberekend. Dat maakt dat in de toekomst voor gelijkwaardige accommodaties eenzelfde tarief gaat gelden.

Voor binnensport-, buitensport- en welzijnsaccommodaties worden afzonderlijke tarieven berekend als het gaat om percentages van de kostprijs. In de tarieven wordt geen onderscheid gemaakt in de kwaliteit van de accommodatie. Dat maakt dat voor elke sporthal hetzelfde tarief geldt, ongeacht de ouderdom of het onderhoudsniveau van de hal. Nieuwbouw of renovatie van sporthal Strijland is bijvoorbeeld voorzien in 2021 of 2022.

ONDERWIJS Voor de binnensport wordt onderscheid gemaakt in de tarieven als het gaat om onderwijs, (sport)verenigingen en commerciële verhuur. Voor buitensport geldt dit onderscheid als het gaat om verenigingen en commerciële verhuur. Voor welzijnsaccommodaties komt er een tarief dat alleen wordt gehanteerd voor lokale verenigingen en instellingen.

Voor de binnensport gaat alleen een uurtarief gelden. Voor de buitensport- en welzijnsaccommodaties gaat het naast een jaartarief ook om een uurtarief. Er wordt qua tarief geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daluren. Op elk moment van de dag wordt een zelfde bedrag gehanteerd.

BEDRAG Bij verhuur van basisvoorzieningen wordt een vast bedrag van 29 eurocent per vierkante meter per uur in rekening gebracht. Voor een opstal/recht van erfpacht wordt uitgegaan van een grondprijs van 160 euro per vierkante meter voor maatschappelijke organisaties en 275 euro voor commerciële partijen.

Erkend wordt dat de financiële consequenties voor sommige verenigingen groot kunnen zijn. Maar het wordt niet langer gewenst gevonden dat verenigingen in Hoevelaken andere tarieven betalen dan bijvoorbeeld in Nijkerk. Of dat het ene type sportvereniging in verhouding veel meer betaalt dan de andere sportvereniging. De nieuwe tarieven moeten ook leiden tot een eerlijker verdeling van subsidies. Bij het opstellen van het plan is ook gekeken naar tarieven, zoals deze worden gehanteerd in omliggende gemeenten.