• Lex van Lieshout

Nieuwe opzet voor uitvoering Nijkerk sportief en gezond

NIJKERK De activiteiten rond Nijkerk Sportief en Gezond worden ook dit jaar voortgezet door het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders. Besloten is de hiervoor benodigde gelden beschikbaar te stellen. Het overgrote deel hiervan krijgt de gemeente vergoed van het Rijk.

Wijnand Kooijmans

 

Wel slaat, zo zegt wethouder Marly Klein, een andere weg in die beter past bij de huidige maatschappelijke veranderingen. Zo is met ingang van 1 januari de Coöperatie 'Nijkerk Sportief en Gezond' verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten. Deze zijn gericht op voldoende dagelijkse beweging, gezonde voeding en deelname aan sport.

 

SAMENLEVING In de coöperatie gaan mensen aan de slag die dagelijks bezig zijn binnen de samenleving. Uit de gezondheidszorg, onderwijs en de sport. ,,Zij weten wat er leeft binnen de samenleving en welke vragen er leven. Wij denken daardoor beter aan te kunnen sluiten bij de behoefte welke er bestaat", zegt wethouder Klein.

 

Eén van de doelen is ook de kwaliteit van het aanbod te verbeteren. Ook wordt gekeken of er faciliteiten moeten komen om de cultuur binnen de gemeente Nijkerk te bevorderen.

Bij de uitvoering zijn ook de buurtsportcoaches betrokken. Onder meer is er al een bijeenkomst geweest in het UVV-gebouw waar deelnemers is geleerd hoe een gezond broodje te maken.

VOORBEELD Wethouder Nadya Aboyaakoub wil bij het geheel ook meer de scholen betrekken. Als ideaal wordt gezien wanneer kinderen op alle scholen een fitnesstest doen. Scholen zijn soms al actief door bijvoorbeeld een waterweek te houden. Goed voorbeeld noem de wethouder de Oranje Nassauschool die een gezondheidsvignet heeft. ,,Daarvoor moeten ze aan tal van voorwaarden voldoen, onder meer als het gaat om gedrag en houding van leerlingen."

Maar de wethouder kent ook een school waar de ouders moeite hebben met de invoering van een fruitdag. ,,De leerlingen wordt gevraagd woensdag fruit mee te nemen. Maar er zijn ouders tegen omdat ze vinden dat het hun verantwoordelijkheid is wat een kind meeneemt naar school."

CLINICS ,,Wat doe je als school mee wanneer je merkt dat kinderen niet sporten", zo is een vraag welke leeft bij de wethouder. ,,Er zijn voldoende sportclubs die clinics aanbieden zodat kinderen kennis kunnen maken met sport. Verder hebben we een korfbaltoernooi voor scholen, voetbal en handbal. Ook zijn er kidsrun waaraan kinderen kunnen deelnemen."

 

De wethouder wijst ook op het bestaan van het jeugdsportfonds. ,,Ieder kind moet kunnen sporten. En dat willen wij als college niet beperken tot de basissporten als voetbal. Een kind moet ook kunnen paardrijden.  Eén van de nieuwe activiteiten welke wordt ondernomen is de komst van een spoorboekje. Hierin krijgen alle verenigingen de mogelijkheid zichzelf en hun activiteiten neer te zetten.''