• Kees van den Heuvel

Dick Schouten stopt als voorzitter Veensche Boys

NIJKERK Door de kantine van Veensche Boys scandeerden tientallen kelen zaterdagmiddag 12 januari de kreet: 'Dickie bedankt, Dickie bedankt'. 

Dick Schouten hing na twaalf jaar de voorzittershamer aan de wilgen en daarvoor werd luid geapplaudisseerd. Van de nieuwbakken voorzitter Jan van Leuveren ontving Dick Schouten een mooie bos bloemen. Schouten was, inclusief zijn taken als secretaris twintig jaar verbonden aan het bestuur van Veensche Boys.