• Vooral de technische installaties worden als indrukwekkend gezien.

    AS Media

Zwembad pas in mei open door personeelsgebrek

NIJKERK De oplevering van het nieuwe zwembad in Nijkerk loopt minimaal een maand vertraging op. Aanvankelijk werd er vanuit gegaan dat de opening in het eerste kwartaal van dit jaar kon plaatsvinden. Tot de opening blijven de twee bestaande zwembaden geopend.

Wijnand Kooijmans

 

De vertraging blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De benodigde bouwmaterialen zijn de afgelopen periode wel tijdig op de bouwplaats aanwezig geweest. Spelbreker is dat er niet voldoende personeel is te werven. De beschikbaarheid van metselaars en zeker ook tegelzetters voor de binnen afwerking van het zwembad blijft problematisch. Door alle partijen is gekeken naar de planning waarbij is geconstateerd dat oplevering niet realiseerbaar is voor april.

 

WEER Bij de vertraging hebben ook de weersomstandigheden een rol gespeeld, zo geeft het college aan. Zowel in december als januari waren er dagen waarop niet kon worden gewerkt. Dat maakt dat het zwembad twee later wind- en waterdicht was dan gepland. Ook is stagnatie opgetreden in de aansluiting van de nutsvoorzieningen. De hoop is nu dat water en gas deze maand kunnen worden aangesloten.

 

Inmiddels zijn wel de laatste bestellingen gedaan voor de vaste inrichting van het zwembad. Het gaat onder meer om de bar voor het horecagedeelte. Op grond van de huidige cijfers verwacht het college dat geen overschrijving van het budget plaatsvindt. Er is nog altijd geld in de pot onvoorzien om tegenvallers op te vangen.

 

OPENHOUDEN Met Optisport zijn afspraken gemaakt de financiële consequenties in beeld te brengen van het langer openhouden van Bad Bloemendal in Nijkerk en zwembad De Slag in Hoevelaken. Eind februari ontvangt het college de cijfers over januari. Het college verwacht dat er overigens nauwelijks financiële consequenties zullen zijn. De kosten voor onderhoud en energieverbruik over de eerste maanden van 2018 van het nieuwe zwembad hoeven niet te worden betaald. Dat moet de kosten van het openhouden van de beide andere baden, zo is de verwachting, compenseren.

 

Na de acceptatie van de oplevering draagt het college het bad over aan Optisport. De exploitant zorgt daarna onder meer voor het meubilair in de horecaruime, de inrichting van de personeelsruimtes en de plaatsen en installaties van ICT-voorzieningen.

De verwachting is dat het bad in mei de deuren kan openen voor het publiek. Aanvankelijk was het streven om dit in de eerste week van januari van dit jaar al te doen. Met Optisport vindt overleg plaats over de voorbereiding van de opening,

 

BEZOEK Onder meer raadsleden krijgen maandag de kans een kijkje te nemen in het toekomstige Jaap van der Krol-bad. Het gaat om een 8-baans wedstrijdbad met een los peuterbad en een warm doelgroepenbad. In het zwembad komen ook een grote glijbaan, duikplank en whirlpool. Vooral de technische installaties maakten veel indruk bij de rondleiding.