• Impressie van het nieuw te bouwen zwembad.

    Gemeente Nijkerk

Zwembad Nijkerk krijgt glijbaan, whirlpool en duikplank

NIJKERK Het nieuwe zwembad op de Spoorkamp in Nijkerk krijgt onder meer een glijbaan van veertig meter, een whirlpool en een duikplank. De gemeenteraad heeft besloten tussentijds in te stemmen met aanvullende voorzieningen. De verwachting is dat hierdoor meer bezoekers kunnen worden aangetrokken.

Wijnand Kooijmans

De raadsleden mochten donderdagavond, net voor het zomerreces, een kijkje nemen naar de stand van zaken van de bouw. Ze konden met eigen ogen zien dat de bouw van het nieuwe zwembad nog steeds op schema ligt.

Hollander Techniek is begin dit jaar gestart met de bouw. De fundering is inmiddels gelegd, zoals de raadsleden konden zien. Voor wat meer spektakel moeten ze nog even wachten tot binnenkort. Dan wordt gestart met het plaatsen van de staalconstructies. Een belangrijk moment, omdat het zwembad dan de 'hoogte' ingaat. Vanaf dat moment krijgt het zwembad steeds meer de uiteindelijke vorm. Na de zomervakantie wordt het dak geplaatst.

LIGWEIDE In het najaar wordt begonnen met de inrichting van de openbare ruimte rond het zwembad. Onder meer komt er een ligweide waarvan de kosten 450.000 euro bedragen. Volgens wethouder Marly Klein ligt de aannemer op dit moment op schema als het gaat om de uitvoering van de werkzaamheden.

In het contract is vastgelegd dat het nieuwe zwembad eind dit jaar moet worden opgeleverd. In de eerste helft van 2018 vindt dan de ingebruikname plaats. Gekeken wordt nog welke openingsdatum wordt gekozen. Het halen van de streefdatum is van belang omdat gelijktijdig de zwembaden Bad Bloemendal in Nijkerk en De Slag in Hoevelaken worden gesloten.

KREDIET De raad heeft, inclusief de ligweide, een krediet van bijna 9,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw. Marly Klein ziet op dit moment geen aanleiding te verwachten dat een tekort ontstaat en de raad een aanvullend krediet moet worden gevraagd.

De kosten zijn ten opzichte van de oorspronkelijke raming wel gestegen. Onder is worden extra duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Het gaat om een bedrag van 300.000 euro dat binnen drie jaar terug moet zijn verdiend. De aantrekkende economie zorgde ervoor dat de aanbesteding vierhonderdduizend euro duurder uitviel. Daar staat wel tegenover dat 560.000 euro minder aan grondkosten behoeft te worden betaald.

VERZET Het CDA in de gemeenteraad verzet zich tot vandaag de dag tegen de nieuwbouw. De partij vindt dat het college van burgemeester en wethouders de stijging van de bouwkosten camoufleert. De verlaging van de grondprijs wordt verlaagd van 160 naar 80 euro per vierkante meter. Joop van Ruler vindt dat dit ten onrechte als een meevaller wordt gepresenteerd omdat deze prijsverlaging minder inkomsten betekent voor het grondbedrijf van de gemeente.

MEERKOSTEN Dat was voor Van Ruler aanleiding te stellen dat de werkelijke kosten door allerlei maatregelen met 860.000 euro zijn gestegen. Het CDA is steeds voorstander geweest van renovatie van Bad Bloemendal omdat dit lagere kosten voor de gemeente meebrengt. Voorstanders van de bouw bestrijden dat en willen bovendien een bad dat centraal binnen de gemeente is gelegen.

In Hoevelaken wordt nog gekeken of door een investeerder van buitenaf het zwembad De Slag alsnog kan worden behouden.

Label:

Zwembad