• import

Zwembad mogelijk weer later open

NIJKERK De opening van het nieuwe Jaap van der Krolbad in Nijkerk loopt mogelijk opnieuw enkele weken vertraging op. Werd eerst gesproken van de opening in mei, nu wordt de mogelijkheid opengehouden dat dit pas begin juni zal zijn.

Wijnand Kooijmans

Inmiddels is wel bekend dat voor de opening een vrijdagavond wordt gekozen. Aansluitend zijn er dan zaterdag en zondag open dagen. Hierbij worden ook de verenigingen betrokken die gebruik gaan maken van het bad.

De bouw is de laatste periode wel in de gewenste snelheid doorgegaan. De benodigde materialen waren tijdig aanwezig, ook was er voldoende geschoold personeel. Dat maakt dat het bad vermoedelijk nog deze maand aan de gemeente kan worden overgedragen. Hierna heeft exploitant Optisport nog enkele weken nodig om het zwembad verder in te richten en het personeel te instrueren. De verenigingen die gebruik gaan maken van het zwembad gaan dit ook alvast testen.

BADEN Tot de opening van het nieuwe bad blijven Bad Bloemendal in Nijkerk en De Slag in Hoevelaken geopend. Optisport zorgt voor de exploitatie maar zowel de lasten als baten van de twee baden komen voor rekening van de gemeente Nijkerk. De verwachting is dat deze regeling loopt tot eind mei en Optisport vanaf 1 juni geheel verantwoordelijk wordt voor de exploitatie van het nieuwe bad.

Optisport is al wel geheel verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van sportzaal Ridderspoor en De Slag. Per kwartaal wordt de gemeente wel informatie verschaft over de bezoekersaantallen, de personeelsgegevens en het verrichte onderhoud.

VOORBEREIDING Inmiddels is ook de voorbereiding gestart van de exploitatie van de vier andere binnensportaccommodaties Watergoor, Strijland, Corlaer en De Baggelaar. Optisport neemt deze per 1 januari 2019 over van SRO. Om de technische staat van de accommodaties vast te stellen worden door een onafhankelijk bureau inspecties uitgevoerd. Hieruit moeten de punten naar voren komen welke SRO nog moet uitvoeren om de accommodaties in de gewenste onderhoudsstatus over te dragen.

Als opdrachtgever heeft de gemeente vastgesteld dat het zwembad later wordt opgeleverd dan de in het contract afgesproken datum. De hiervoor bij de aannemer in rekening te brengen boete wordt echter door het college van burgemeester en wethouders verrekend met een aantal extra gemaakte kosten. Dat maakt dat de totale bouwkosten blijven binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet.

EXPLOITATIE Uitgegaan was van een jaarlijks exploitatietekort van het zwembad van 685.000 euro. Inmiddels is bekend dat deze kosten 565.000 euro per jaar gaan bedragen. Dat betekent dat de totale kosten 120.000 euro per jaar lager uitvallen. Dit bedrag wordt het eerste jaar overigens niet gehaald. Mede omdat de verwachting is dat het langer openhouden van de twee bestaande zwembaden de gemeente een verlies oplevert van ongeveer 70.000 euro.

Inmiddels is ook een ontwerp klaar voor de ligweide, zij het dat daarin meerdere varianten mogelijk zijn. De inwoners van de gemeente Nijkerk worden bij de inrichting betrokken, gedacht wordt aan een internetpoll.