• ANP

'Zorgwekkend gezondheidsrisico door fijnstof pluimveesector'

NIJKERK De toename van fijnstof door uitstoot van de pluimveesector leidt in de gemeenten Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel tot een zorgwekkend gezondheidsrisico. Dat stelt de Regio FoodValley, die hierover alarm slaat. Gemiddeld genomen zorgt de luchtverontreiniging bij inwoners in deze gemeenten voor een afname van al snel ruim driehonderd levensdagen.

De regio, een samenwerkingsverband van in totaal acht gemeenten, heeft dit onderwerp onlangs aangekaart bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Te hoge concentraties fijnstof kunnen volgens de regio leiden tot tal van gezondheidsklachten, zoals longontsteking, maagdarminfecties en huidinfecties. Daar komt bij dat er nog te weinig over bekend is, stelden ambtenaren van Omgevingsdienst De Vallei namens Regio FoodValley onlangs in een presentatie hierover. Gemiddeld genomen wordt in de drie genoemde gemeenten een fijnstofgehalte van 22 microgram per kubieke meter gemeten, al zijn er ook pieken tot 32 microgram. Die concentratie ligt nog onder de Europese norm van 40 microgram, maar is volgens het samenwerkingsverband wel degelijk schadelijk voor de gezondheid. Vooral omdat bewoners van de drie gemeenten er structureel aan worden blootgesteld.

De regio roept daarom nu op om via regelgeving en een andere milieuaanpak deze situatie te verbeteren. Tot nu toe zou aanpak vooral gericht zijn op de rechten van de pluimveehouder en minder op het verlagen van uitstoot. Specifieke bestaande wetgeving op het gebied van milieubeheer en reductie van het aantal stallen volstaat niet, stelt de regio in de presentatie. ,,Het verbeteren van de luchtkwaliteit moet urgentie krijgen'', aldus de Regio FoodValley, die pleit om een gezamenlijke aanpak met de intensieve pluimveehouderij, de keten en kennisinstellingen. Door gebruik te maken van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen volgens de Regio pluimveehouders verplicht worden nieuwe technieken in te voeren om daarmee uitstoot te verlagen. Het samenwerkingsverband noemt ook milieuvriendelijkere apparaten als mestdroogtunnels, warmtewisselaars en ionisatielampen.

Bij de gemeente Barneveld is het rapport bekend, laat woordvoerder Bertil Rebel weten. ,,Het heeft momenteel onze aandacht, binnenkort komen we hierover naar buiten met een reactie.'' Ook bij de gemeente Scherpenzeel is het rapport bekend, zegt woordvoerder Marije Bangma. ,,Inhoudelijk kan ik er momenteel verder nog niets over zeggen.'' De gemeente Nijkerk was vrijdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.