• Lex van Lieshout / ANP XTRA

Zorgverlener wil uitstel van betalen dwangsom

NIJKERKERVEEN Het enige dat zorgverlener Michael Knulst wil, is uitstel van het innen van de dwangsom van twintigduizend euro en het opschorten van het handhavingstraject tegen hem. Door het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders werd recent besloten handhavend op te treden tegen RuchamaZorg en een dwangsom van 20.000 euro te incasseren.

Wijnand Kooijmans

Dit vanwege de zorg die wordt verleend vanuit een woning aan de Laakweg in Nijkerkerveen en dat is in strijd met het bestemmingsplan. Legalisatie is niet mogelijk.

UITSTEL Knulst wil uitstel omdat hij verwacht binnen een half jaar te kunnen vertrekken naar een nieuwe locatie. Buiten de gemeente Nijkerk want daar ontbreekt het, naar zijn mening, aan iedere vorm van goede wil. Terwijl Ruchama bij de gemeente sinds 2010 bekend is en hij sinds de invoering van de Paritipatiewet ook cliënten door hen krijgt toegewezen. Onder meer via de wijkteams.

Knulst is in gesprek met de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Nunspeet, maar ook Putten ziet zijn komst als een toegevoegde waarde. Alleen heeft hij daar nog geen geschikte locatie kunnen vinden. In de Utrechtse Heuvelrug gaat het om een landgoed. Binnen de gemeente Nunspeet wil hij in Hulshorst een zorgboerderij starten voor jongens die hoog verstandelijk zijn, maar ook autisme hebben. Nog deze week gaat hij daarover in gesprek met twee wethouders.

OPVANG In Nijkerkerveen wordt opvang geboden aan kwetsbare meisjes tussen de 14 en 20 jaar die zeer getraumatiseerd zijn. De hulp wordt uitsluitend verleend door vrouwelijk personeel/vrijwilligers. Het doet Knulst zeer dat de Omgevingsdienst Vallei twee keer op de stoep stond met mannen die ook nog eens bedreigend en intimiderend overkwamen.

GELUIDSOVERLAST Volgens hem is alles te herleiden tot klachten van een buurman over geluidsoverlast. Het college beaamt dit door de opmerking mede handhavend op te treden omdat de buurman overlast ondervindt. Knulst zegt dat tijdens de bezoeken echter door de Omgevingsdienst geen enkele overlast is ervaren. Daarom snapt hij niet dat het handhavingstraject wordt voortgezet.

SITUATIE De huidige situatie is, volgens Knulst, zeer ongewenst voor de meisjes die hij opvangt. Hij noemt een achtjarig meisje met een ernstige vorm van kanker. Door met de pony's op zijn terrein in de weer te zijn is het kind volgens hem opgeknapt, lacht ze weer en had ze plezier. Maar het kind mag niet komen, omdat Michael en zijn vrouw Carola, volgens de gemeente illegaal bezig zijn.

In december 2017 schreef Knulst uit wanhoop een open brief aan het college maar daarop heeft hij niets vernomen. Terwijl de zorg die hij verleent met wachtlijsten kampt en jongeren die voor snelle hulp in aanmerking komen vaak pas na een jaar kunnen worden geholpen. Vandaar zijn smeekbede aan de politiek door te mogen gaan met de opvang tot de verhuizing is geregeld.