• Wijnand Kooijmans

Zorgen rond waterkwaliteit

NIJKERK Gelders gedeputeerde Bea Schouten wil zich met alle partijen sterk maken voor de verbetering van de waterkwaliteit bij Nijkerk aan Zee. Dat gaf ze aan tijdens een werkbezoek dat ze, op uitnodiging van Nijkerks wethouder Mariëlle Broekman bracht aan het gebied.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om het openbare strand als onderdeel van de plannen voor Nijkerk aan Zee. Ganzen laten hier bij het wegvliegen hun poep vallen hetgeen leidt tot vermindering van de waterkwaliteit. Het gaat vooral om het vinden van een methode de ganzen te verjagen in de periode dat ze hier verblijven. Schouten vindt dat gezamenlijk de schouders er onder moeten worden gezet omdat het te veel werk is voor VDB-Recreatie dit alleen op te lossen.

KEUREN Volgens de gedeputeerde begint de tijd wel te dringen omdat Rijkswaterstaat dreigt het water ter plekke niet meer te keuren. Ook Andries Bruil van Droomparken bepleit het samen optrekken. Onvoldoende kwaliteit van het zwemwater doet, zo zegt hij, afbreuk aan alle nieuwe initiatieven in het gebied. Hij vindt een goede waterkwaliteit daarnaast van groot belang gezien de openbare functie van het strand.

Schouten vindt enige haast wel nodig omdat anders bordjes moeten worden geplaatst dat de waterkwaliteit niet in orde is. En dat wil eigenlijk niemand van de betrokken partijen. Broekman hoopt dat komend zomerseizoen al de eerste stappen kunnen worden gezet naar een definitieve oplossing.

BAD Droomparken zelf is op Bad Hulckesteijn gestart met de bouw van de eerste groepsaccommodatie voor zestien tot achttien personen. Volgens Bruil bestaat hieraan veel behoefte. Indien het een succes blijkt worden nog eens drie van deze accommodaties op het terrein gebouwd. Volgens Bruil vormen de Tiny Houses op het terrein op dit moment het best lopende product.

Voor het komend seizoen wil VDB-Recreatie ook de camperplekken hebben gerealiseerd. Daarnaast wordt momenteel restaurant Het Strandhuys verbouwd. Ook dit wil men graag voor de komende vakantieperiode hebben afgerond.

BEZOEK De gedeputeerde bracht ook een bezoek aan het stoomgemaal en hoorde hier hoe het spreekwoord 'over de rooie' is ontstaan. Daarmee werd aangeduid dat het gemaal de rode streep dreigde te doorbreken en er stoom moest worden afgeblazen. Het stoomgemaal heeft in 2010 voor het laatst dienst gedaan om de gevolgen van de hoge waterstand op te vangen.

Andries Bruil gaf aan dat de intentie van Droomparken is gasloos te bouwen. Daarnaast worden zonnecollectoren aangebracht en warmtepompen. Voor dit laatste is, zo geeft hij aan, wel de medewerking van de overheid nodig omdat daarvoor wat meer oppervlakte van de vakantiewoningen moet worden toegestaan.