• import

Zorg in woning verboden

NIJKERK Tegen het verlenen van zorg door RuchamaZorg in een woning aan de Laakweg in Nijkerkerveen gaat de gemeente Nijkerk handhavend optreden.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om de zorg aan maximaal drie jongvolwassenen die kampen met zware trauma's en psychiatrische aandoeningen en diagnoses. Op het perceel is tevens sprake van therapeutische dagbesteding met paarden. Volgens het college van burgemeester en wethouders is dit in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017. Legalisatie is niet mogelijk.

Door de eigenaar was de gemeente gevraagd mee te werken aan het vestigen van een woonzorgboerderij op het betreffende perceel aan de Laakweg. Zowel woning als de bijbehorende grond worden echter niet geschikt bevonden voor het aanbieden van zorgactiviteiten. Mede omdat de buurman al heeft aangegeven geluidsoverlast te ondervinden van de huidige activiteiten.

Het college geeft aan het in gang gezette handhavingstraject voort te zetten en ook de opgelegde dwangsom te incasseren.