• In april waren er zo'n vijfhonderd belangstellenden bij een inloopavond op Woonpark Hoevelaken.

    Archief BDUmedia

Woonpark: maximaal 180 woningen

HOEVELAKEN In Woonpark Hoevelaken mogen maximaal 180 woningen worden gebouwd. Daarvan moet minimaal 35 procent in de sociale sector worden gerealiseerd. Met dat aantal stemt de raadscommissie van de gemeente Nijkerk in met de verdere uitwerking van de plannen. Wel ziet men graag de groene buffer verder versterkt. Wethouder Wim van Veelen hoopt hierop donderdag 24 november antwoord te geven wanneer het plan in de gemeenteraad moet worden vastgesteld.

Wijnand Kooijmans

Tijdens de behandeling in de commissie bleken er de nodige verschillen te bestaan als het gaat om het aantal maximaal te bouwen woningen. Het verst hierin gaat Wim Oosterwijk (ChristenUnie/SGP). Hij wil de mogelijkheden het liefst beperken tot de oppervlakte van het bestaande kantoorgebouw. Het gaan dan om 12.000 vierkante meter. Op grond van het bestemmingsplan mag deze oppervlakte worden uitgebreid tot dertigduizend vierkante meter. Maar dat gebied fungeert nu als groene buffer en wil Oosterwijk als zodanig in stand houden.

Hiervoor kreeg hij niet de handen op elkaar van de overige fracties. Ries van Elteren van De Lokale Partij (DLP) had ook wel enige vraagtekens bij het aantal van 180 omdat aanvankelijk werd uitgegaan van 165 en tijdens de meningsvorming zelfs werd gesproken over 150 tot 155 woningen. Voor hem is 170 dan ook een mooier getal maar wordt hier door hem geen halszaak van gemaakt. Wethouder Van Veelen ziet de 180 als een aantal om het plan flexibel te houden, ook in de verdere uitwerking. In overleg met omwonenden zijn de nodige aanpassingen als doorgevoerd.

Voor Irene Moes (Pro21) is het belangrijk dat hoge duurzaamheidseisen aan de woningen en de invulling van het overige gebied worden gesteld. Ze vindt de kaders welke door het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld nog te gemakkelijk te omzeilen. Zij, en leden van andere fracties, gaan daarom graag in op het voorstel van Herbert Bosch, projectontwikkelaar van initiatiefnemer BPD (voormalige Bouwfonds), dat raadsleden mogen meedenken over de uitwerking van de duurzaamheidseisen.

Niels Staal (VVD) heeft geen problemen met de 180 woningen. Voor hem telt zwaar dat het uitgangspunt werkzaam moet zijn voor diegene die het gaat uitvoeren. De woningbouw dient, wat hem betreft, wel goed inpasbaar in het landschap moeten worden gemaakt. Eric Stuive (CDA) wil aandacht voor de verkeersontsluiting van de nieuwe woonwijk. En meer inzet als het gaat om de versterking van de groene buffer. Volgens Bosch van DLP wordt hieraan momenteel al gewerkt in overleg met de omwonenden.

Wethouder Van Veelen zegt dat met de realisering van het Woonpark dertigduizend vierkante meter aan kantoorbebouwing uit de markt wordt gehaald hetgeen past binnen het huidige beleid. Hij vindt het vreemd dat de ChristenUnie/SGP nu alsnog wil sleutelen aan de omvang van het project en niet aan de bel heeft getrokken naar aanleiding van de raadsbrief. Nu is er veel tijd en energie gestoken in het creëren van draagvlak hetgeen ook is gelukt. Voor een hoogte van een appartementencomplex van maximaal veertien meter is gekozen omdat nu zestien meter is toegestaan. Bovendien komt het complex buiten het zicht van bestaande woningen.