• Lex van Lieshout

Woonpark Hoevelaken blijkt een misser

NIJKERK Woonpark Hoevelaken is een project geworden waarvan achteraf zowel de raad als het college spijt hebben als het gaat om de prijsstelling van de te bouwen woningen. Die wordt te hoog gevonden.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Harke Dijksterhuis sprak bij de bespreking van de woondeal met de regio Amersfoort in de commissie van een project dat een voorbeeld is van wat Nijkerk niet wil, als het gaat om de prijs van de te bouwen woningen.

MILJOEN Joop van Ruler (CDA) zegt dat voor woonpark Hoevelaken prijzen worden gevraagd die dusdanig hoog liggen dat geen inwoner van Hoevelaken hiervoor in aanmerking komt. Ook Irene Moes (PRO21) wijst op de prijzen van boven een miljoen euro die hier voor een woning worden gevraagd. ,,Dan praten we over plannen die wij als gemeenteraad van Nijkerk niet willen." De Nijkerkse raadscommissie is het er wel unaniem over eens dat vooral moet worden gebouwd voor de eigen inwoners. Maar hoe dat moet, daarin verschillen partijen op het oog nog wel van mening. CDA en De Lokale Partij vinden dat meer moet worden ingezet op het benutten van mogelijkheden om woningen alleen ten goede te laten komen van de eigen inwoners.

HEKWERK Irene Moes deelt de mening dat vooral voor eigen inwoners moet worden gebouwd, maar geeft aan dat er ook een buitenwereld is en er geen hekwerk of ophaalbrug om Nijkerk kan worden geplaatst. Ze heeft bovendien niet het idee dat Nijkerk nu wordt overlopen door mensen vanuit de Randstad. In haar visie moet gekozen worden voor woningen die voldoen aan de behoefte van inwoners van de gemeente Nijkerk. Maar ook dan moet altijd nog de concurrentie worden aangegaan met mensen vanuit de Randstad.

Niels Staal (VVD) vindt ook dat vooral moet worden gekeken naar de lokale woningvraag. Omdat mensen van buiten Nijkerk niet kunnen worden geweerd, is het bouwen van een flink aantal woningen wat hem betreft de enige oplossing voor de woningnood.

WOONDEAL Het afsluiten van de woondeal, ook al moet daaraan de komende tijd nog invulling worden gegeven, biedt volgens Staal wellicht mogelijkheden voor Amersfoort om zelf meer woningen te bouwen. Van Ruler heeft op dit punt juist kritiek, omdat hij het onbegrijpelijk vindt dat het college de woondeal heeft gesloten, zonder dat daarin concrete punten zijn opgenomen. Wethouder Dijksterhuis spreekt van een kans die het college niet kon laten lopen, ook al moet er dan nog verder invulling aan worden gegeven. Amersfoort werd door het Rijk niet gezien als regio waarmee een woondeal moest worden afgesloten. Terwijl dat wel met andere regio's werd gedaan waar de druk op de woningmarkt veel minder groot is.

STUREN Volgens Dijksterhuis wordt op dit moment al waar mogelijk gebruik gemaakt van wettelijke mogelijkheden om vooral sociale huurwoningen ten goede te laten komen aan de eigen inwoners. Ook wordt eerst geadverteerd voor eigen inwoners en wordt daarna pas de boer opgegaan.