• Woningstichting Nijkerk

Woningstichting Nijkerk pleit in Den Haag voor duurzaam wonen

NIJKERK Peter Toonen, directeur-bestuurder van Woningstichting Nijkerk (WSN) was vrijdag aanwezig in Den Haag, samen met Adriaan Goudswaard van de HuurdersOrganisatie Nijkerk. Tijdens een persconferentie bepleitten woningcorporaties en Stichting Urgenda duurzaam en betaalbaar wonen. 

Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan volgens hen met het geld van de huurdersbelasting.

CO2-REDUCTIE Het kabinet heft sinds 2013 een belasting - bekend als de verhuurderheffing - aan de woningcorporaties. ,,Die betalen jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de Haagse schatkist. Dit jaar 1,7 miljard euro", aldus WSN. ,,Woningcorporaties willen dat bedrag investeren en zo veel sneller veel meer sociale huurwoningen verduurzamen en de energiekosten voor hun huurders direct verlagen. Zo willen de woningcorporaties, samen met hun huurders en Stichting Urgenda, het kabinet helpen om de noodzakelijke 25 procent CO2-reductie in 2020 te halen."

VERDUURZAMEN Woningstichting Nijkerk betaalt jaarlijks meer dan 3 miljoen euro verhuurderheffing aan het Rijk. ,,Met dat bedrag kunnen we 100 huurwoningen per jaar verduurzamen." Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2.

,,Ook de gemeente Nijkerk onderstreept in haar collegeprogramma het belang van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen." Wethouder Harke Dijksterhuis van de gemeente Nijkerk over de actie: ,,In het afgelopen jaar hebben we als gemeenten meermalen bij het kabinet aangegeven dat de woningcorporaties voldoende middelen moeten hebben voor het uitvoeren van een duurzaam en sociaal beleid. Er ligt nu een mooi en concreet voorstel dat bijdraagt aan de doelstelling van de gemeente Nijkerk om in 2035 CO2-neutraal te zijn."