Woningcorporaties maken prestatieafspraken met gemeente

NIJKERK De gemeente Nijkerk heeft prestatieafspraken gemaakt met Woningstichting Nijkerk, de Alliantie en de huurdersorganisaties HuurdersOrganisatie Nijkerk en Vereniging Huurdersbelangen. Het is de eerste keer dat prestatieafspraken zijn gemaakt conform de richtlijnen uit de nieuwe Woningwet. Het is daardoor ook de eerste keer dat de huurdersorganisaties partij zijn bij de onderhandelingen. Ook zijn afzonderlijke prestatieafspraken gemaakt met De Goede Woning.

Conform de nieuwe Woningwet, moeten gemeenten jaarlijks afspraken maken met de corporaties en de huurdersorganisaties. Deze prestatieafspraken zijn daarmee de eerste in de reeks. De afspraken dragen bij aan de doelstellingen uit de Woonvisie die in september 2015 in de gemeenteraad is vastgesteld. Een belangrijke doelstelling is ervoor te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor woningzoekenden met een laag inkomen. Er zijn afspraken gemaakt over nieuwbouw van sociale huurwoningen.

STARTERS Hoewel de middeninkomens niet meer de doelgroep is waarop corporaties zich richten, zetten zij wel een deel van hun huurwoningvoorraad voor hen in. De WSN verkoopt een deel van deze woningen ten behoeve van middeninkomens en de Alliantie verhuurt een deel van hun grotere woningen aan deze doelgroep. De gemeente zet de startersregeling in. Deze lening boven op een normale hypotheek zorgt ervoor dat starters en mensen met een middeninkomen tot 38.000 euro meer mogelijkheden krijgen om een woning te kopen. Over de wijziging van de regeling voor startersleningen moet de gemeenteraad nog een besluit nemen.

SENIOREN Beide corporaties zetten zich ook in voor een verduurzaming van hun woningbezit en verbeteren van de leefbaarheid in de buurten waar ze veel woningen hebben. Met de Goede Woning heeft de gemeente Nijkerk ook prestatieafspraken gemaakt. Het belangrijkste project de komende twee jaar is het realiseren van 33 sociale huurwoningen op de locatie Fillippo. Een groot deel van deze woningen zijn levensloopbestendig en hierdoor geschikt voor senioren.