• Wijnand Kooijmans

'Woningbouw in Havenkom mogelijk'

NIJKERK Op het parkeerterrein tussen het huidige stadhuis en de dependance kunnen in het kader van het plan voor de Havenkom woningen worden gebouwd.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente Nijkerk is uitgevoerd naar de milieueffecten. Op de plek van de dependance is het nieuwe Huis van de Stad gepland. Ook op het aangrenzende Van Rootselaar terrein moeten in de toekomst woningen worden gebouwd.

KRITIEK Aanleiding voor het onderzoek was de kritiek van ABZ-Diervoeding dat woningbouw op de betreffende locatie mogelijk in strijd is met hun bedrijfsvoering. Tijdens de raadsvergadering waarin de eerste plannen voor de Havenkom werden besproken gaf directeur Marcel Roordink van ABZ-Diervoeding aan dat een groot deel van de woningbouw in de Havenkom niet kan omdat dit in strijd is met de milieuvergunning welke aan zijn bedrijf is verleend door de provincie Gelderland.

GEEN BEZWAAR Hiernaast is afgesproken dat ABZ aan de Westkadijk mag gevestigd blijven en de gemeente de vergunning respecteert. Burgemeester Gerard Renkema en wethouder Wim van Veelen gaven daarna al aan dat de aanwezigheid van ABZ geen bezwaar hoefde te vormen. Mede omdat meerdere maatregelen mogelijk zijn welke zowel de geur- als geluidsoverlast sterk kunnen terugdringen. Ook kan aanvoer met vrachtwagens aan de achterzijde van de fabriek plaatsvinden.

Hun standpunt wordt nu bevestigd door de uitkomsten van het onderzoek. Dat is uitgevoerd door gespecialiseerde externe technische en juridische deskundigen. Zij hebben gekeken naar zowel geluid, geur als fijnstof en concluderen dat niets woningbouw op de betreffende locatie in de weg staat.