• Archief BDU Media

Woningbouw in De Wijngaarde

NIJKERK Het bestemmingsplan voor de wijk De Wijngaarde in de nieuwbouwwijk Doornsteeg moet plaats bieden aan 34 tot 38 woningen. Het gaat om 24 sociale huurwoningen en zes koopwoningen. Daarnaast worden vier kavels uitgegeven waar een vrijstaande woning mag worden gebouwd en/of een twee-aangebonden woning.

Wijnand Kooijmans

Om de derde fase van het plan Doornsteeg te realiseren is het ontwerp uitwerkingsplan door het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders ter inzage gelegd. Het gebied waar gebouwd wordt ligt centraal binnen het totale plan en wordt ontwikkeld door Heijmans. De architectuur is gebaseerd op de bestaande boerderijen langs de Doornsteeg. Het plannetje wordtgekenmerkt door een dorps karakter, een diversiteit aan woonmilieus en de mogelijkheid te wonen aan een parkje of aan het water.

De derde fase van het plan Doornsteeg ligt wel in de nabijheid van rijksweg A28 en de Arkemheenweg. Dat maakt dat in het verleden al is vastgesteld dat maatregelen nodig zijn om akoestisch gezien voor de toekomstige bewoners een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te realiseren. Onder meer wordt hiervoor een geluidswal aangelegd langs beide genoemde wegen. Desondanks krijgen de gevels van de woningen toch nog een te maken met een hogere geluidsoverschrijding dan normaal is gewenst. De gemeente kan dit omzeilen door een zogenoemde 'hogere waarde' toe te staan in het kader van de Wet Geluidhinder. Dat is bij veel woningbouwplannen binnen de gemeente Nijkerk een noodzaak, zo erkent ook wethouder Wim van Veelen. ,,Nijkerk is omringd door rijkswegen en andere druk bereden wegen. Het betekent niet dat de toekomstige bewoners in de woning zelf met geluidsoverlast te maken krijgen."

Het merendeel van de benodigde gronden voor de bouw van de woningen is nu in het bezit van de gemeente Nijkerk. Maar worden, zodra het plan onherroepelijk is, doorverkocht aan Heijmans.